ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Portföy Bilgileri

  • 04 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle
  • Fon Toplam Değeri
    16.211.172,52 TL
  • Birim Pay Değeri
    0,147799 TL
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

    • Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu Sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.