• 16 Mayıs 2018 18:05:25
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684108 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016369648BED6965 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 357930000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 321927000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 6562000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 18648000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 18648000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 10473000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 320000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -208518000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -175709000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -12274000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -1380000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -19155000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 149412000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 9027000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 13716000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 10455000 DIGER 3261000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -4689000 GAYRI NAKDI KREDILERE -2000 DIGER -4687000 PERSONEL GIDERLERI (-) -28739000 TEMETTU GELIRLERI 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 3988000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) -870000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -15417000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 20275000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 17162000 FAALIYET BRUT KÂRI 150850000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -32298000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -31919000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 86633000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 86633000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -17891000 CARI VERGI KARSILIGI -20986000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1985000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 5080000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 68742000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 68742000 GRUBUN KARI (ZARARI) 68742000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)