• 16 Mayıs 2018 16:32:55
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684061 IFLAS / IFLAS ERTELEMEYE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI IFLAS ERTELEME ONBIRINCI CELSEDE ALINAN KARARLAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? EVET DAVA ACILMA TARIHI 11.07.2016 DAVA ACILAN MAHKEME T.C. ISTANBUL ANADOLU 8.ASLIYE TICARET MAHKEMESI DAVAYA ILISKIN GELISMELER MAHKEMECE 12.07.2016 TARIHI ITIBARI ILE (TEBLIG TARIHI 15.07.2016) IHTIYATI TEDBIR KARARI VERILMIS, BILIRKISI VE KAYYIM ATAMALARI YAPILMISTIR. DAVANIN ILK DURUSMASI 07.09.2016 TARIHINDE SAAT 14:55 ``TE YAPILACAKTIR. 07.09.2016 TARIHINDE YAPILAN ILK CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-COCA COLA ICECEK A.S., BIGTEM MAKINE LTD..STI., BIGTEM MAKINE ENDUSTRISI A.S., TAMOA LTD.``NIN DOSYAYA MUDAHIL OLARAK KATILMALARINA, 2-DAVACI VEKILINE RAPORUN TEBLIG EVRAKININ DONUSUNUN BEKLENMESINE, TEBLIGDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE HMK 281/2 MD. UYARINCA IKI HAFTALIK SURE VERILMESINE, REVIZE IYILESTIRME PROJESI SUNULMASI YONUNDEN VERILEN IKI HAFTALIK SURENIN KESIN OLDUGUNUN HATIRLATILMASINA, AKSI TAKTIRDE DAYANMAKTAN VAZGECMIS SAYILACAKLARININ HATIRLATILMASINA, HATIRLATILDI.SUNULDUGU TAKTIRDE EK RAPOR ALINIP ALINMAYACAGININ DEGERLENDIRILMESINE, 3- 01.09.2016 TARIH 29818/2 MUKERRER SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN 673 SAYILI KANUN HUKMUNDE KARARNAME``NIN 10.MADDESI 3.BENDI ILE 25/07/2016 TARIH669 SAYILI OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBIRLER ALINMASI VE MILLI SAVUNMA UNIVERSITESI KURULMASI ILE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HUKMUNDE KARARNAME``NIN 4.MADDESINE GETIRILEN EK FIKRA UYARINCA; `OLAGANUSTU HALIN ILANINDAN ONCEKIDONEMDE YAPILAN IFLASIN ERTELENMESI TALEPLERI ILE ILGILI OLARAK OLAGANUSTU HAL SURESINCE IFLASIN ERTELENMESINE KARAR VERILEMEZ. OLAGANUSTU HALIN ILANINDAN ONCEKI DONEMDE 2004 SAYILI KANUNUN 179/A MADDESI UYARINCA VERILMIS OLAN TEDBIR KARARLARI, MAHKEMECE IVEDILIKLE ELE ALINARAK, TEROR ORGUTLERINE VEYA MILLI GUVENLIK KURULUN``CA DEVLETIN MILLI GUVENLIGINE KARSI FAALIYETTE BULUNDUGUNA KARAR VERILEN YAPI, OLUSUM VEYA GRUPLARA UYEIGI, MENSUBIYETI VEYA ILTISAKI YAHUT BUNLARLA IRTIBATI OLDUGU IDDIASI ILE 04/12/2004 TARIHLI VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESI KANUNU``NUN 133. MADDESI UYARINCA KAYYIM ATANAN VEYA HAKIM ORTAKLARI YA DA YONETICILERI HAKKINDA ADLI SORUSTURMA YURUTULEN SERMAYE SIRKETLERI ILE KOOPERATIFLER LEHINE VERILDIGI ANLASILAN TEDBIR KARARLARI DERHAL KALDIRILIR.` 673 SAYILI KANUN HUKMUNDE KARARNAME``NIN ILGILI MADDESI UYARINCA MAHKEMEMIZDE HALEN YARGILAMASI DEVAM EDEN IS BU DOSYADA DAVACI SIRKET ILE HAKIM ORTAK VE YONETICILERI HAKKINDA TEROR ORGUTLERINE VEYA MILLI GUVENLIK KURULUN``CA DEVLETIN MILLI GUVENLIGINE KARSI FAALIYETTE BULUNDUGUNA KARAR VERILEN YAPI, OLUSUM VEYA GRUPLARA UYELIGI, MENSUBIYETI VEYA ILTISAKI YAHUT BUNLARLA IRTIBATI OLDUGU IDDIASI ILE ADLI SORUSTURMA YURUTULUP YURUTULMEDIGI HUSUSUNDA ACILEN MAHKEMEMIZE BILGI VERILMESI ICIN T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, T.C.MALIYE BAKANLIGI MALI SUCLARI ARASTIRMA KURULU, ANKARA CUMHURIYET BASSAVCILIGI, ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI, ISTANBUL ANADOLU CUMHURIYET BASSAVCILIGI VE ISTANBUL IL EMNIYET MUDURLUGU``NE YAZILAN YAZI CEVAPLARININ BEKLENMESINE, YAZI CEVAPLARIGELDIGINDE 673 SAYILI KANUN HUKMUNDE KARARNAME HUKUMLERI UYARINCA DOSYANIN ELE ALINARAK DERHAL DEGERLENDIRME YAPILMASINA, BU NEDENLE DURUSMANIN 20.10.2016 GUNU SAAT 14:05 E BIRAKILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 20.10.2016 TARHINDE YAPILAN IKINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-ANKARA CUMHURIYET SAVCILIGI VE ISTANBUL IL EMNIYET MUDURLUGU``NE YAZILAN YAZI CEVAPLARININ BEKLENMESINE, 2-DURUSMA GUNUNUN UYAP``TAN OGRENILMESI YARGITAY KARARLARINCA MUMKUN OLMADIGINDAN BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN TUM MAZERETLERIN REDDINE, 3-OZEN CAM GERI DONUSUM..LTD.STI. VE KALYONCU NAKLIYAT.. LTD.STI.``NIN DOSYAYA MUDAHIL OLARAK KATILMALARINA, 4-BILIRKISI UXCRETI YATIRILMIS OLMAKLA MAHKEMEMIZIN 07/10/2016 TARIHLI ARA KARARI DOGRULTUSUNDA RAPOR DUZENLENMEK UZERE DOSYANIN BILIRKISI HEYETINE TEVDINE, DAVACI SIRKET TICARI DEFTER VE KAYITLARI UZERINDE INCELEMENIN 31/10/2016 GUNU SAAT 10:30 ITIBARIYLE SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, DAVACI VEKILININ BELIRLENEN INCELEME GUN VE SAATINDE TICARI DEFTER VE KAYITLARI HAZIR BULUNDURMASI,AKSI TAKTIRDE IBRAZDAN KACINILMIS SAYILACAGI HUSUSUNDA UYARILMASINA, UYARILDI. RAPOR IBRAZI ICIN 1 AYLIK SURE VERILMESINE, SUNULDUGUNDA HMK 281 MD. SERHI ILE BIRLIKTE TEBLIGE CIKARILMASINA, BU NEDENLE DURUSMANIN 14/12/2016 GUNU SAAT 14:05``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14.12.2016 TARIHINDE YAPILAN UCUNCU CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-ISTANBUL IL EMNIYET MUDURLUGU``NE YAZILAN YAZI AKIBETININ TEKIDEN SORULMASINA, 2-TEBLIGDEN ITIBAREN 1 HAFTALIK KESIN SURE ICERISINDE RAPORUN IBRAZI YONUNDE YASAL SONUCLARI DA HATIRLATILMAK SURETIYLE BILIRKISI HEYETINE MUHTIRA TEBLIGINE, MASRAFIN YATIRILAN AVANSTAN KARSILANMASINA, RAPOR SUNULDUGUNDA HMK 281 MD. SERHI ILE BIRLIKTE TEBLIGE CIKARILMASINA, BU NEDENLE DURUSMANIN 08/02/2017 GUNU SAAT 14:10``A BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERIDI. 24.01.2017 TARIHINDE ALINAN ARA KARAR: 669 SAYILI KHK``NIN 4.MADDESINE 673 SAYILI KHK``NIN 10/3 M.ILE GETIRILEN DEGISIKLIK VE EKLENEN MADDELER UYARINCA OLAGANUSTU HALIN ILAN EDILDIGI 20.07.2016 TARIHINDEN ITIBAREN VE OLAGANUSTU HALIN DEVAMI SURESINCE SERMAYE SIRKETLERI VE KOOPERATIFLERIN IFLASIN ERTELENMESI TALEBINDE BULUNAMAYACAGI KABUL EDILMISTIR. AYNI MADDEDE OLAGANUSTU HALIN ILANINDAN ONCE ACILAN IFLASIN ERTELENMESI TALEPLI DAVALARDA ISE OLAGANUSTU HAL SURESINCE IFLAS ERTELEME KARARI VERILEMEYECEGI GIBI HERHANGI BIR TEDBIR KARARI DA VERILEMEYECEGI DUZENLENMIS, OLAGANUSTUN HALIN ILANINDAN ONCEKI DONEMDE IIK. 179/A M. UYARINCA VERILEN TEDBIR KARARLARININ MAHKEMECE IVEDILIKLE ELE ALINARAK TEROR ORGUTLERINE VEYA MILLI GUVENLIK KURULUNCA DEVLETIN MILLI GUVENLIGINE KARSI FAALIYETTE BULUNDUGUNA KARAR VERILEN YAPI, OLUSUM VEYA GRUPLARA UYELIGI, MENSUBIYETI VEYA ILTISAKI YAHUT BUNLARLA IRTIBATI OLDUGU IDDIASIYLA 04.12.2004 TARIH 5271 SAYILI CMK 133 M. UYARINCA KAYYIM ATANAN VEYA HAKIM ORTAKLARI YA DA YONETICILERI HAKKINDA ADLI SORUSTURMA YURUTULEN SERMAYE SIRKETLERI ILE KOOPERATIFLERI LEHINE VERILDIGI ANLASILAN TEDBIR KARARLARININ DERHAL KALDIRILACAGI HUKMU DE GETIRILMISTIR. DAVACI TARAFCA IFLASIN ERTELEMESI TALEPLI DAVA 11.07.2016 TARIHINDE ACILMIS, MAHKEMEMIZIN 12.07.2016 GUNLU KARARI ILE IHTIYATI TEDBIR VERILMISTIR. DAVA VE IHTIYATI TEDBIR KARARI OLAGANUSTU HALIN ILANINDAN ONCESINE AIT OLDUGUNDAN 663 SAYILI KHK ILE ONGORULEN ARASTIRMANIN YAPILABILMESI ICIN ANKARA C.SAVCILIGI, MASAK, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU, ISTANBUL IL EMNIYET MUDURLUGU, ISTANBUL ANADOLU C.SAVCILIGI, ISTANBUL C.SAVCILIG``NA AYRI AYRI YAZILAR YAZILMIS OLUP GELEN CEVAPLARDA DAVACI VE ORTAKLARI HAKKINDA OLUMSUZ BIR BEYANA RASTLANMAMIS OLDUGUNDAN VERILEN IHTIYATI TEDBIR KARARI DEVAM ETTIRILMEKTEDIR. TUM BU HUSUSLAR BIRLIKTE DEGERLENDIRILMEKLE DAVACI HAKKINDA IHTIYATI TEDBIRIN HALEN DEVAM ETTIGININ TESPITIYLE YETINMEK GEREKMISTIR. YUKARIDA ACIKLANAN NEDENLERLE GELINEN ASAMADA KARAR TARIHI ITIBARIYLE; DAVACI SIRKET HAKKINDA MAHKEMEMIZIN 12.07.2016 TARIHLI IHTIYATI TEDBIR KARARLARININ KALDIRILMASINI GEREKTIREN BIR DURUM TESPIT EDILMEDIGINDEN IHTIYATI TEDBIRLERIN DEVAM ETTIGININ TESPITINE, DOSYA UZERINDE YAPILAN INCELEME SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 08.02.2017 TARIHINDE YAPILAN DORDUNCU CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: ISTANBUL IL EMNIYET MUDURLUGU``NE YAZILAN YAZIYA CEVAP VERILDIGI GORULDU. BILIRKISI HEYETI EK RAPORUNUN GELDIGI, KAYYIM 5 VE 6 NO.LU RAPORUNUN SUNULDUGU, OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER... A.S. VEKILINCE MUDAHALE DILEKCESI IBRAZ ETTIGI ANLASILDI. BIGTEM... A.S. VEKILININ DAVACININ IFLAS ERTELEME TALEBININ KABULUNE KARAR VERILMESININ ISTEDIKLERINI BILDIRDIGI GORULDU. SERMAYE ARTIRIMI KONUSUNDA SPK``DAN HENUZ BIR KARAR CIKMADIGI ANLASILDI. DOSYA INCELENDI VE ASAGIDAKI KARARLAR VERILDI. 1- SGK VE OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER... A.S.NIN DOSYAYA MUDAHIL OLARAK KATILMALARINA, 2-ILK ETAP A.S.``NIN MUDAHALE TALEBININ MUDAHILLIK HARCININ YATIRILMASI HALINDE DEGERLENDIRILMESINE, 3-MUDAHIL VEKILLERE RAPORA KARSI BEYANDA BULUNMAK UZERE 2 HAFTALIK SURE VERILMESINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 26.04.2017 GUNU SAAT 14:30``A BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN BESINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ILK ETAP A.S., UCAK KARDESLER GIDA SERACILIK ... LTD.STI.``NIN DOSYAYA MUDAHIL OLARAK KATILMASINA, 2- KALYONCU NAK.LTD.STI. VEKILINCE SUNULAN ITIRAZ DILEKCESININ KAYYIMA ULASTIRILARAK BU HUSUSLARDA RAPOR ALINMASINA, 3- DAVACI VEKILININ SUNDUGU BELGELERIN INCELENMESINE, 4- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, 5- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL SURECINDE YAYINLANAN KHK`` LER UYARINCA SIRKETIN KAYYIM GOZETIMINDE IZLENMESINE, BU NEDENLERLE DURUSMANIN 14.06.2017 GUNU SAAT 15:45``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 14.06.2017 TARIHINDE YAPILAN ALTINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER UYARINCA DAVACI SIRKETLERIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 13.09.2017 GUNU SAAT 15:45 ``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13.09.2017 TARIHINDE YAPILAN YEDINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER UYARINCA DAVACI SIRKETLERIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, 3- DAVACI VEKILININ SPK``DA DEVAM EDEN ISLEMLER HAKKINDA MAHKEMEMIZE BILGI VERMESINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 08.11.2017 GUNU SAAT 14:00 ``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 08.11.2017 TARIHINDE YAPILAN SEKIZINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER UYARINCA DAVACI SIRKETLERIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 20.12.2017 GUNU SAAT 14:20 ``YE BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 20.12.2017 TARIHINDE YAPILAN DOKUZUNCU CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER UYARINCA DAVACI SIRKETLERIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, 3-DAVACI VE MUDAHIL VEKILININ KAYYIM 14 NO.LU RAPORUNU INCELEYIP BEYANDA BULUNMAK UZERE 2 HAFTALIK SURE VERILMESINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 14.02.2018 GUNU SAAT 14:45 ``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 14.02.2018 TARIHINDE YAPILAN ONUNCU CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER VE 6756 SAYILI KANUN HUKUMLERI UYARINCA DAVACI SIRKETIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- BELGELENDIRILMEYEN VE MASRAF ICERMEYEN MAZERETLERIN REDDINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 16.05.2018 GUNU SAAT 15:15 ``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 16.05.2018 TARIHINDE YAPILAN ONBIRINCI CELSEDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- ULKEMIZDE ILAN EDILEN OLAGANUSTU HAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 669 VE 673 SAYILI KHK``LER UYARINCA DAVACI SIRKETLERIN MAHKEMEMIZ VE KAYYIM HEYETINCE IZLEMEYE ALINMASINA, 2- TARAF VEKILLERINE 17,18,19 NO.LU KAYYIM RAPORLARINA KARSI HMK 281 MADDESI UYARINCA BEYANDA BULUNMAK UZERE IKISER HAFTALIK SURE VERILMESINE, BU NEDENLE DURUSMANIN 18.07.2018 GUNU SAAT 15:25 ``E BIRAKILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. EK ACIKLAMALAR MAYIS AYINDAN BU YANA DUNYADAKI EKONOMIK KONJONKTURE BAGLI OLARAK, IHRACAT YUKLEMELERIMIZ DOLAYISIYLA DA TAHSILATLARIMIZ YAVASLAMISTIR. BU SEBEPLE BAYRAM TATILI SIRASINDA BAZI ODEMELERDE TEMERRUDE DUSULMUSTUR. BAZI ALACAKLILAR SIRKET VARLIKLARI UZERINE HACIZ UYGULAMA TEHDIDINDE BULUNMUSLARDIR. BU SEKILDE SIRKET VARLIKLARININ TALAN OLMAMASI, HEM PAYDASLARIMIZIN HEM CALISANLARIMIZIN HEM DE ALACAKLILARIMIZIN HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA IFLAS ERTELEME VE IHTIYATI TEDBIR KARARI ALMAK ICIN 08.07.2016 TARIHINDE ALINAN YONETIM KURULU KARARI ILE 11.07.2016 TARIHINDE MAHKEMEYE MURACAAT EDILMISTIR. VE YINE 08.07.2016 TARIHINDE ALINAN YONETIM KURULU KARARIYLA DA IHTIYATI TEDBIR KARARI ALININCAYA KADAR BU DURUMUN ACIKLANMASI ERTELENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.