• 10 Ağustos 2018 18:01:48
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702808 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165238E2339651C KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 6178729 2422067 3118981 2256155 SATISLARIN MALIYETI -73019 -27546 -38271 -23178 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 6105710 2394521 3080710 2232977 BRUT KAR (ZARAR) 6105710 2394521 3080710 2232977 GENEL YONETIM GIDERLERI -2110590 -724902 -993605 -448531 PAZARLAMA GIDERLERI -55815 -8850 -43774 -8850 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 47777 16311 25944 11905 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -160 -160 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3986922 1677080 2069115 1787501 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3986922 1677080 2069115 1787501 FINANSMAN GELIRLERI 596212 190678 343802 96460 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4583134 1867758 2412917 1883961 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1001073 -229904 -522920 -229904 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1010480 -229904 -532327 -229904 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -9407 -9407 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3582061 1637854 1889997 1654057 DONEM KARI (ZARARI) 3582061 1637854 1889997 1654057 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3582061 1637854 1889997 1654057 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)