• 10 Ağustos 2018 18:01:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702807 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A901652442FE5B73B2 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 9887000 5180000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 8388000 4200000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 3000 2000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 466000 308000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 1030000 670000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 2000 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 1028000 670000 FAIZ GIDERLERI (-) -13000 -3000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -13000 -3000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 9874000 5177000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -8000 -22000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 218000 100000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 217000 99000 DIGER 1000 1000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -226000 -122000 GAYRI NAKDI KREDILERE -8000 -4000 DIGER -218000 -118000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1564000 -858000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 267000 116000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -18000 -13000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 285000 129000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 135000 95000 FAALIYET BRUT KÂRI 8704000 4508000 KREDI KARSILIKLARI (-) -1916000 -240000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -1603000 -948000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 5185000 3320000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 5185000 3320000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1680000 -822000 CARI VERGI KARSILIGI -1591000 -799000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI -89000 -23000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 3505000 2498000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 3505000 2498000 GRUBUN KARI (ZARARI) 3505000 2498000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)