• 10 Ağustos 2018 17:47:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702775 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6447933401652439ECC77822 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 15504812 13306841 7893384 6694098 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 15504812 13306841 7893384 6694098 BRUT KAR (ZARAR) 15504812 13306841 7893384 6694098 GENEL YONETIM GIDERLERI -7221785 -6516908 -3677800 -3475343 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 606392 72536 108988 45915 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -526647 -16067 -51184 -209 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 8362772 6846402 4273388 3264879 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 8362772 6846402 4273388 3264879 FINANSMAN GELIRLERI 3533913 1733033 1730891 948975 FINANSMAN GIDERLERI -72000 -3000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 11824685 8579435 6007279 4213854 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2621719 -1690164 -1307847 -842712 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2751634 -1813458 -1410772 -879261 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -129915 -123294 -102925 -36549 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9202966 6889271 4699432 3371142 DONEM KARI (ZARARI) 9202966 6889271 4699432 3371142 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9202966 6889271 4699432 3371142 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 4578 159962 9850 -3622 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -4578 -159962 -9850 -3622 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -5722 -199953 -12312 -4527 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI, VERGI ETKISI -1144 -39991 -2462 -905 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4578 159962 9850 -3622 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 9207544 7049233 4709282 3367520 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9207544 7049233 4709282 3367520