• 10 Ağustos 2018 19:57:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702868 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A9016524B331110638 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 499486557 358891085 270648182 195808999 SATISLARIN MALIYETI -394246241 -296438436 -208267694 -161941266 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 105240316 62452649 62380488 33867733 BRUT KAR (ZARAR) 105240316 62452649 62380488 33867733 GENEL YONETIM GIDERLERI -30555762 -23026662 -15750787 -13001275 PAZARLAMA GIDERLERI -20971408 -13613519 -10590440 -9770628 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1108027 -1320239 -533314 -705505 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7606428 7239208 3630225 255231 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4840221 -3578446 -2423766 -338181 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 11539772 16104093 3151412 8867876 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 66911098 44257084 39863818 19851613 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1056402 93221 333795 46489 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -5644362 -9267 -1523 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 62323138 44341038 40196090 19898102 FINANSMAN GELIRLERI 21061508 7183001 15744347 542291 FINANSMAN GIDERLERI -28548619 -11728833 -21908873 -1863332 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 54836027 39795206 34031564 18577061 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -10836173 -2013250 -9056920 -6892554 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -11577822 -4448565 -7203562 -574685 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -741649 -6461815 -1853358 -7467239 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 43999854 41808456 24974644 25469615 DONEM KARI (ZARARI) 43999854 41808456 24974644 25469615 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1022501 1065949 723867 961666 ANA ORTAKLIK PAYLARI 42977353 40742507 24250777 24507949 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)