• 10 Ağustos 2018 19:54:30
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702864 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795AD0165249741EF102B KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 223576840 241052040 114095112 125669335 SATISLARIN MALIYETI -142014929 -149632188 -74169751 -75864844 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 81561911 91419852 39925361 49804491 BRUT KAR (ZARAR) 81561911 91419852 39925361 49804491 GENEL YONETIM GIDERLERI -36770001 -38310235 -16316292 -17429924 PAZARLAMA GIDERLERI -40164671 -39797721 -19805322 -20543311 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 34839069 14881369 20873680 5472599 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -27989280 -16559294 -19930806 -6018638 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 11477028 11633971 4746621 11285217 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 304610411 5555522 303123940 2643449 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1665576 -5946336 -71499 -5579605 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -879393 -844010 -519062 -328033 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 313542470 10399147 307280000 8021028 FINANSMAN GIDERLERI -15505278 -20650160 -6278943 -9784197 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 298037192 -10251013 301001057 -1763169 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -18674394 -335668 -16547920 -2396620 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -20583339 -431761 -20457305 -431761 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1908945 -96093 -3909385 -2828381 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 279362798 -10586681 284453137 633451 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -3850504 -58962286 -3917729 -50080947 DONEM KARI (ZARARI) 275512294 -69548967 280535408 -49447496 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -67099 -1989952 -3651 -1393357 ANA ORTAKLIK PAYLARI 275579393 -67559015 280539059 -48054139 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 OZKAYNAGA DAYALI FINANSAL ARACLARA YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 3895960 8397642 628468 -12087956 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 1477156 9175316 502443 -11310282 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3101031 -972093 161571 -972093 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 3101031 -972093 161571 -972093 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -682227 -194419 -35546 -194419 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR, VERGI ETKISI -682227 -194419 -35546 -194419 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3895960 8397642 628468 -12087956 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 279408254 -61151325 281163876 -61535452 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -218073 -1621118 -103123 -1799705 ANA ORTAKLIK PAYLARI 279626327 -59530207 281266999 -59735747