• 10 Ağustos 2018 19:51:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702863 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6447933401652451B2E12B6D KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 1061505000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 735144000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 15523000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 41671000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 5924000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 18937000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 909000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 13715000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 4313000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 87962000 DIGER FAIZ GELIRLERI 156344000 FAIZ GIDERLERI (-) -716726000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -374755000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -166699000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -5333000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -169939000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 344779000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 21027000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 29715000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 10633000 DIGER 19082000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -8688000 GAYRI NAKDI KREDILERE -181000 DIGER -8507000 PERSONEL GIDERLERI (-) -86142000 TEMETTU GELIRLERI 686000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 43518000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 2156000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 13157000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 28205000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 17633000 FAALIYET BRUT KÂRI 341501000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -102423000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -106932000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 132146000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 132146000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -30083000 CARI VERGI KARSILIGI -2929000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -116488000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 89334000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 102063000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 102063000 GRUBUN KARI (ZARARI) 102063000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)