• 10 Ağustos 2018 19:49:57
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702861 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A90165249C1D6C0490 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 983695000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 736364000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 15523000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 41407000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 5924000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 18795000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 767000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 13715000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 4313000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 165682000 FAIZ GIDERLERI (-) -677933000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -377253000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -118540000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3705000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -178435000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 305762000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 15129000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 22654000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 10683000 DIGER 11971000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -7525000 GAYRI NAKDI KREDILERE -29000 DIGER -7496000 PERSONEL GIDERLERI (-) -80138000 TEMETTU GELIRLERI 686000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 40675000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 813000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 13492000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 26370000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 9841000 FAALIYET BRUT KÂRI 291955000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -93692000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -85317000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 112946000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 14657000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 127603000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -25540000 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -110281000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 84741000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 102063000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 102063000 GRUBUN KARI (ZARARI) 102063000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)