• 10 Ağustos 2018 19:44:29
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702856 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A9016524AD927D0571 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 714745000 389959000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 634670000 347943000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 9792000 5589000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 2435000 1589000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 61871000 31167000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 4097000 3218000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 57774000 27949000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 3903000 2222000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 2074000 1449000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -449271000 -246419000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -370699000 -201008000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -77371000 -44940000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -1201000 -471000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 0 0 DIGER KAR PAYI GIDERLERI 0 0 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 265474000 143540000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 24759000 15559000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 32679000 20128000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 16650000 9364000 DIGER 16029000 10764000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -7920000 -4569000 GAYRI NAKDI KREDILERE -48000 -42000 DIGER -7872000 -4527000 PERSONEL GIDERLERI (-) -68161000 -35890000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 97271000 50403000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) -2787000 -2588000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 88618000 47359000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 11440000 5632000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 4734000 1607000 FAALIYET BRUT KÂRI 324077000 175219000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -76657000 -37322000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -90926000 -50288000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 156494000 87609000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 156494000 87609000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -32764000 -18385000 CARI VERGI KARSILIGI -33091000 -19924000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -4606000 -1982000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 4933000 3521000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 123730000 69224000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 123730000 69224000 GRUBUN KARI (ZARARI) 123730000 69224000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)