• 10 Ağustos 2018 19:10:54
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702851 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165248B977A0027 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 586553 393012 406148 113503 SATISLARIN MALIYETI -828857 -64280 -383487 -20109 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) -242304 328732 22661 93394 BRUT KAR (ZARAR) -242304 328732 22661 93394 GENEL YONETIM GIDERLERI -558577 -567435 -281523 -251992 PAZARLAMA GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 93942 99025 50586 54392 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -76236 -508897 -43470 -281887 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -783175 -648575 -251746 -386093 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 93772 8796 93772 44 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -3583574 -8865840 -1755074 -8865840 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -4272977 -9505619 -1913048 -9251889 FINANSMAN GELIRLERI 891969 2628280 380778 2572958 FINANSMAN GIDERLERI -54026 -52581 -50493 -10641 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -3435034 -6929920 -1582763 -6689572 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -395232 -471765 -195936 -429471 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -395232 -471765 -195936 -429471 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -3039802 -6458155 -1386827 -6260101 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -3039802 -6458155 -1386827 -6260101 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 7996 0 -24401 ANA ORTAKLIK PAYLARI -3039802 -6466151 -1386827 -6235700 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 5126 -1916 4238 -1655 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 6408 -2395 5298 -2069 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1282 -479 -1060 -414 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1282 -479 -1060 -414 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 5126 -1916 4238 -1655 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -3034676 -6460071 -1382589 -6261756 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 7996 0 -24401 ANA ORTAKLIK PAYLARI -3034676 -6468067 -1382589 -6237355