• 10 Ağustos 2018 19:09:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702849 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A90165246360187B95 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 853343771 630189043 492608496 381696530 SATISLARIN MALIYETI -620476203 -479414861 -353930329 -288109790 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 232867568 150774182 138678167 93586740 BRUT KAR (ZARAR) 232867568 150774182 138678167 93586740 GENEL YONETIM GIDERLERI -47330464 -32837010 -25636367 -16215990 PAZARLAMA GIDERLERI -6748193 -5134585 -3730321 -3084158 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1864816 -734597 -1006672 -734597 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 39787545 21194782 13420175 9856136 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -23141050 -15358881 -16363097 -8413110 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 193570590 117903891 105361885 74995021 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 17843935 1732866 16115916 808795 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1377 -392863 -1377 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 19964228 5715205 14874155 2911733 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 231377376 124959099 136350579 78715549 FINANSMAN GELIRLERI 959180 917035 300707 484920 FINANSMAN GIDERLERI -84841321 -30976587 -32680535 -21546174 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 147495235 94899547 103970751 57654295 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -25128532 -16181897 -16268473 -8517904 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -18276414 -14549543 -13789898 -8273747 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6852118 -1632354 -2478575 -244157 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 122366703 78717650 87702278 49136391 DONEM KARI (ZARARI) 122366703 78717650 87702278 49136391 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4930458 -2616975 7409208 -823808 ANA ORTAKLIK PAYLARI 117436245 81334625 80293070 49960199 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)