• 10 Ağustos 2018 18:42:16
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702844 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165245C6F382E25 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7892744 4314429 4028584 2660540 SATISLARIN MALIYETI -400888 -290993 -255200 -206342 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 7491856 4023436 3773384 2454198 BRUT KAR (ZARAR) 7491856 4023436 3773384 2454198 GENEL YONETIM GIDERLERI -4416683 -5271572 -2463112 -2877782 PAZARLAMA GIDERLERI -961465 -816574 -464800 -430707 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1039742 2900330 563019 1784321 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1468005 -2490585 -441693 -2331237 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1685445 -1654965 966798 -1401207 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1685445 -1654965 966798 -1401207 FINANSMAN GELIRLERI 4665758 2992961 2234622 1366865 FINANSMAN GIDERLERI -37684 -16685 -15491 -4930 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 6313519 1321311 3185929 -39272 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1401284 -249974 -642722 -3162 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1399062 -189298 -681602 -4782 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2222 -60676 -38880 -1620 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 4912235 1071337 2543207 -42434 DONEM KARI (ZARARI) 4912235 1071337 2543207 -42434 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 4912235 1071337 2543207 -42434 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 80614 0 106281 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 100768 0 132851 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -20154 -0 -26570 -0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 80614 0 106281 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4992849 1071337 2649488 -42434 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 4992849 1071337 2649488 -42434