• 10 Ağustos 2018 18:18:28
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702825 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D644795A9016523A699865D22 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 22635671000 12006951000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 18582305000 9881970000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 270542000 148847000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 189879000 105857000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 27297000 14559000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 3385177000 1761201000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 1969000 1046000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 3106834000 1627603000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 276374000 132552000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 119772000 66809000 DIGER FAIZ GELIRLERI 60699000 27708000 FAIZ GIDERLERI (-) -12068598000 -6455219000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -7872437000 -4207090000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -595003000 -313605000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -2932166000 -1554343000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -559606000 -323569000 DIGER FAIZ GIDERLERI -109386000 -56612000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 10567073000 5551732000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1288865000 671918000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1736434000 1037684000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 313929000 164176000 DIGER 1422505000 873508000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -447569000 -365766000 GAYRI NAKDI KREDILERE -273000 -115000 DIGER -447296000 -365651000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1598804000 -834324000 TEMETTU GELIRLERI 4585000 2547000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -1600924000 -1036511000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 5001000 2891000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1182471000 -735623000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -423454000 -303779000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 1498243000 340840000 FAALIYET BRUT KÂRI 10159038000 4696202000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -1442241000 -350693000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -2900857000 -1354687000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 5815940000 2990822000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 11511000 4723000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 5827451000 2995545000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1271214000 -650584000 CARI VERGI KARSILIGI -1215696000 -419721000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -851003000 -521630000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 795485000 290767000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 4556237000 2344961000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 4556237000 2344961000 GRUBUN KARI (ZARARI) 4555994000 2344835000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 243000 126000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)