• 10 Ağustos 2018 18:11:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702818 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6447933401652424BBA72356 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 185121327 130331948 109545030 90992570 SATISLARIN MALIYETI -150843955 -114976696 -89436514 -75534220 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 34277372 15355252 20108516 15458350 BRUT KAR (ZARAR) 34277372 15355252 20108516 15458350 GENEL YONETIM GIDERLERI -15142476 -14043868 -8036354 -6952326 PAZARLAMA GIDERLERI -3234806 -2962127 -1524523 -1521698 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2108910 3630613 712143 3103948 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5455644 -2406859 -2892313 -1571656 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 12553356 -426989 8367469 8516618 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 622907 1328479 574771 1073984 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -86896 33012 -34245 77598 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 13089367 934502 8907995 9668200 FINANSMAN GELIRLERI 10267083 8037557 5329847 1750222 FINANSMAN GIDERLERI -2192095 -5009253 -517987 -2020134 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 21164355 3962806 13719855 9398288 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4509593 -862561 -2502639 -2424324 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -4226074 -3134599 -2229344 -2224057 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -283519 -2272038 -273295 -200267 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 16654762 3100245 11217216 6973964 DONEM KARI (ZARARI) 16654762 3100245 11217216 6973964 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6296 9081 6733 7332 ANA ORTAKLIK PAYLARI 16648466 3091164 11210483 6966632 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -31514 29676 -31514 29676 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -40401 37095 -40401 37095 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -8887 -7419 -8887 -7419 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -8887 -7419 -8887 -7419 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -31514 29676 -31514 29676 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 16623248 3129921 11185702 7003640 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5757 8803 6194 7054 ANA ORTAKLIK PAYLARI 16617491 3121118 11179508 6996586