• 14 Eylül 2018 19:32:21
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/708085 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65A51B860165D8D9A74D46BE KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-06-30 2017-01-01 2017-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2017-04-01 2017-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 2732058 1154810 5532528 2217391 SATISLARIN MALIYETI -2190352 -1042982 -4080342 -1639432 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 541706 111828 1452186 577959 BRUT KAR (ZARAR) 541706 111828 1452186 577959 GENEL YONETIM GIDERLERI -630405 -512007 -396355 -237557 PAZARLAMA GIDERLERI -125065 -32443 -242789 -173534 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 389246 -426317 349635 61753 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -842024 -632455 -1748376 -1028617 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -666542 -1491394 -585699 -799996 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -666542 -1491394 -585699 -799996 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 2123 0 FINANSMAN GIDERLERI -193181 -87580 -384180 -295313 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -859723 -1578974 -967756 -1095309 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -300656 -471073 -140484 -196986 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -55592 -11820 -52528 -2845 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -356248 -482893 -193012 -199831 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -559067 -1107901 -827272 -898323 DONEM KARI (ZARARI) -559067 -1107901 -827272 -898323 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -45950 -287650 -239304 -345416 ANA ORTAKLIK PAYLARI -513117 -820251 -587968 -552907 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 10688 7876 -14311 -14511 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 13360 9845 -17890 -18140 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2672 -1969 -3579 -3629 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2672 -1969 -3579 -3629 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 10688 7876 -14311 -14511 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -548379 -1100025 -841583 -912834 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -45950 -287650 -239304 -345416 ANA ORTAKLIK PAYLARI -502429 -812375 -602279 -567418