• 08 Kasım 2018 19:55:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718719 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F421029914E5 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 83607236 64719089 19552965 23193212 SATISLARIN MALIYETI -76261804 -65028078 -14936231 -23595389 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 7345432 -308989 4616734 -402177 BRUT KAR (ZARAR) 7345432 -308989 4616734 -402177 GENEL YONETIM GIDERLERI -6911502 -8043344 -2530177 -2216893 PAZARLAMA GIDERLERI -1079110 -1743881 -344561 -625776 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 34656072 14963087 26737097 10606982 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -821194 -674954 -539473 -75780 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 33189698 4191919 27939620 7286356 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -164499 518901 22928 50286 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 33025199 4710820 27962548 7336642 FINANSMAN GELIRLERI 204359 1939050 -714151 599930 FINANSMAN GIDERLERI -12599496 -5946167 -6487364 -2044733 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 20630062 703703 20761033 5891839 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -5698875 -1919425 -6558504 -1759980 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1157025 -189745 -700994 -40035 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6855900 -2109170 -7259498 -1800015 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 26328937 2623128 27319537 7651819 DONEM KARI (ZARARI) 26328937 2623128 27319537 7651819 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7111302 668274 5733992 694620 ANA ORTAKLIK PAYLARI 19217635 1954854 21585545 6957199 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)