• 08 Kasım 2018 19:51:57
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718716 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F43613A15AAB KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 167095221 155397670 SATISLARIN MALIYETI -119136463 -109792460 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 47958758 45605210 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 FAIZ GELIRLERI 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 KAMBIYO GIDERLERI 0 FAIZ GIDERLERI 0 KAR PAYI GIDERLERI 0 KARSILIK GIDERLERI 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 BRUT KAR (ZARAR) 47958758 45605210 GENEL YONETIM GIDERLERI -6401688 -6310550 PAZARLAMA GIDERLERI -15387870 -11724940 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3994365 3305090 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9526585 -3252664 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 20636980 27622146 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 20636980 27622146 FINANSMAN GELIRLERI 0 FINANSMAN GIDERLERI -7503720 -5845284 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13133260 21776862 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4162316 -4532321 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -4518449 -4438766 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -356133 -93555 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 8970944 17244541 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 DONEM KARI (ZARARI) 8970944 17244541 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4440880 8956885 ANA ORTAKLIK PAYLARI 4530064 8287656 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)