• 08 Kasım 2018 19:31:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718712 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F41CE70D5857 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 167080455 155379007 SATISLARIN MALIYETI -119136463 -109792460 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 47943992 45586547 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 FAIZ GELIRLERI 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 KAMBIYO GIDERLERI 0 FAIZ GIDERLERI 0 KAR PAYI GIDERLERI 0 KARSILIK GIDERLERI 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 BRUT KAR (ZARAR) 47943992 45586547 GENEL YONETIM GIDERLERI -6463101 -6346219 PAZARLAMA GIDERLERI -15429763 -11730340 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4934629 3918973 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9524373 -3417741 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 21461384 28011220 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 21461384 28011220 FINANSMAN GELIRLERI 0 FINANSMAN GIDERLERI -7724374 -5882438 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13737010 22128782 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4162316 -4532321 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -4518449 -4438766 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -356133 -93555 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9574694 17596461 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 DONEM KARI (ZARARI) 9574694 17596461 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 297327 362183 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9277367 17234278 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)