• 08 Kasım 2018 19:22:37
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718706 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F4086AC6573F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F4086AD25740 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7767988000 8502717000 1998643000 3287458000 SATISLARIN MALIYETI -6826625000 -7615702000 -1706218000 -2938204000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 941363000 887015000 292425000 349254000 BRUT KAR (ZARAR) 941363000 887015000 292425000 349254000 GENEL YONETIM GIDERLERI -290857000 -297620000 -97078000 -101895000 PAZARLAMA GIDERLERI -274874000 -290901000 -88032000 -105527000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 169986000 68030000 100308000 17858000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -61351000 -43049000 -25310000 -14329000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 484267000 323475000 182313000 145361000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 20387000 22232000 7844000 4735000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 19255000 65874000 -29738000 20420000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 523909000 411581000 160419000 170516000 FINANSMAN GELIRLERI 10707000 3684000 4148000 2334000 FINANSMAN GIDERLERI -368343000 -253431000 -164799000 -85457000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 166273000 161834000 -232000 87393000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -37678000 -19530000 -8456000 -14748000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -41390000 -32743000 -10214000 -27254000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3712000 -13213000 -1758000 -12506000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 128595000 142304000 -8688000 72645000 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 1816000 0 1568000 0 DONEM KARI (ZARARI) 130411000 142304000 -7120000 72645000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1461000 58000 707000 138000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 128950000 142246000 -7827000 72507000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)