• 08 Kasım 2018 19:11:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718702 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F3FDBD2F1308 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 8837000 2996000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 3093000 1235000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 629000 145000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 43000 7000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 5072000 1609000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 5072000 1609000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI (-) -2863000 -772000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -315000 -29000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -2548000 -743000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 5974000 2224000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 2189000 819000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2517000 1014000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1334000 663000 DIGER 1183000 351000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -328000 -195000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 DIGER -328000 -195000 PERSONEL GIDERLERI (-) -9550000 -2877000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -3311000 -1533000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 8423000 6716000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -11734000 -8249000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 13983000 5275000 FAALIYET BRUT KÂRI 9285000 3908000 KREDI KARSILIKLARI (-) -1495000 -377000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -6910000 -2350000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 880000 1181000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 880000 1181000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -4265000 -496000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -4265000 -496000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -3385000 685000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -3385000 685000 GRUBUN KARI (ZARARI) -3385000 685000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)