• 08 Kasım 2018 18:44:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718697 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F3BF8EE41854 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 425161740 287519699 172446401 102094859 SATISLARIN MALIYETI -299664518 -216963046 -111613350 -76257110 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 125497222 70556653 60833051 25837749 BRUT KAR (ZARAR) 125497222 70556653 60833051 25837749 GENEL YONETIM GIDERLERI -14420201 -11354702 -4800943 -3971272 PAZARLAMA GIDERLERI -15685969 -11278854 -7108667 -5454163 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -440826 -72625 -164679 -23827 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 60584600 15641070 36796067 1888664 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -27648159 -12706686 -15609898 -1025094 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 127886667 50784856 69944931 17252057 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 843584 505487 239246 207987 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1210 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 128730251 51289133 70184177 17460044 FINANSMAN GELIRLERI 10570738 8089975 7435636 966663 FINANSMAN GIDERLERI -40901950 -11348464 -25386168 -2800500 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 98399039 48030644 52233645 15626207 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -18385725 -3968062 -9201758 -2828155 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -17675090 -6900758 -9060669 -2126553 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -710635 -10868820 -141089 -701602 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 80013314 51998706 43031887 12798052 DONEM KARI (ZARARI) 80013314 51998706 43031887 12798052 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 8775932 3828098 5040047 1318705 ANA ORTAKLIK PAYLARI 71237382 48170608 37991840 11479347 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1837127 -218890 -2044794 120859 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2296410 -273613 -2555992 151073 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -459283 -54723 -511198 -30214 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -459283 -54723 -511198 -30214 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1837127 -218890 -2044794 120859 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 78176187 51779816 40987093 12918911 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 8775932 3828098 5040047 1318705 ANA ORTAKLIK PAYLARI 69400255 47951718 35947046 11600206