• 08 Kasım 2018 18:40:07
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718686 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F3AA6C5A09D3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 9432625000 7920498000 4354338000 2971145000 SATISLARIN MALIYETI -6794359000 -5989826000 -3224466000 -2246402000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2638266000 1930672000 1129872000 724743000 BRUT KAR (ZARAR) 2638266000 1930672000 1129872000 724743000 GENEL YONETIM GIDERLERI -307408000 -268881000 -118740000 -103474000 PAZARLAMA GIDERLERI -88985000 -84368000 -35178000 -26996000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 348026000 63316000 268088000 35425000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -155283000 -55355000 -96810000 -29081000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 2434616000 1585384000 1147232000 600617000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 554238000 1132887000 249967000 284080000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1753185000 -292625000 -904670000 -134697000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1235669000 2425646000 492529000 750000000 FINANSMAN GELIRLERI 220590000 52140000 106274000 21118000 FINANSMAN GIDERLERI -135143000 -32818000 -46727000 -1511000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1321116000 2444968000 552076000 772629000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -550522000 -429671000 -272814000 -133128000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -359776000 -323845000 -125581000 -103086000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -190746000 -105826000 -147233000 -30042000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 770594000 2015297000 279262000 639501000 DONEM KARI (ZARARI) 770594000 2015297000 279262000 639501000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 12813000 36569000 9070000 13923000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 757781000 1978728000 270192000 625578000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)