• 08 Kasım 2018 18:32:48
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718672 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F3E06FD40C59 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F3E0700F0C5A KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 86497156 64065131 34898170 21449613 SATISLARIN MALIYETI -53131148 -30921836 -23051788 -8519532 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 33366008 33143295 11846382 12930081 BRUT KAR (ZARAR) 33366008 33143295 11846382 12930081 GENEL YONETIM GIDERLERI -5375570 -3100232 -1485349 -1217704 PAZARLAMA GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9176488 2276941 5524818 571352 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -6767114 -970613 -5376902 -193836 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 30399812 31349391 10508949 12089893 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 976391 624988 345613 85603 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 31376203 31974379 10854562 12175496 FINANSMAN GELIRLERI 8783900 2509606 5783952 320879 FINANSMAN GIDERLERI -4306627 -2686796 -2661239 -357387 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 35853476 31797189 13977275 12138988 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -8291460 -6379264 -3059950 -2434878 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1804825 -455664 -720584 -105376 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6486635 -5923600 -2339366 -2329502 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 27562016 25417925 10917325 9704110 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 27562016 25417925 10917325 9704110 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -2 -3 0 -1 ANA ORTAKLIK PAYLARI 27562018 25417928 10917325 9704111 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)