• 08 Kasım 2018 18:30:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718668 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F3DD72781CFA KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 270322552 61737429 169142591 18215307 SATISLARIN MALIYETI -178026709 -11289136 -123099856 -2652153 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 92295843 50448293 46042735 15563154 BRUT KAR (ZARAR) 92295843 50448293 46042735 15563154 GENEL YONETIM GIDERLERI -9653475 -8742946 -3029047 -2857974 PAZARLAMA GIDERLERI -1203170 -2149597 -547281 -492234 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 6179933 2147088 4039270 847090 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -999925 -3399434 -792883 -94911 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 86619206 38303404 45712794 12965125 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 86619206 38303404 45712794 12965125 FINANSMAN GIDERLERI -15179094 -1324191 -7474194 -699341 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 71440112 36979213 38238600 12265784 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 71440112 36979213 38238600 12265784 DONEM KARI (ZARARI) 71440112 36979213 38238600 12265784 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 71440112 36979213 38238600 12265784 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 71440112 36979213 38238600 12265784 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 71440112 36979213 38238600 12265784