• 08 Kasım 2018 18:26:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718660 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F2F39E5638B3 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 71150696 55821733 26019895 18340315 SATISLARIN MALIYETI -11331889 -7503746 -3596703 -2690996 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 59818807 48317987 22423192 15649319 BRUT KAR (ZARAR) 59818807 48317987 22423192 15649319 GENEL YONETIM GIDERLERI -4218803 -5738770 -1113467 -1869529 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1865953 218618 1293147 35539 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -32035427 -6476996 -2264856 -2773944 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 25430530 36320839 20338016 11041385 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 25430530 36320839 20338016 11041385 FINANSMAN GELIRLERI 2222858 13651529 1297986 6801172 FINANSMAN GIDERLERI -153750588 -38462485 -93959114 -18034001 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -126097200 11509883 -72323112 -191444 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 -0 -0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -126097200 11509883 -72323112 -191444 DONEM KARI (ZARARI) -126097200 11509883 -72323112 -191444 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -126097200 11509883 -72323112 -191444 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 24556 -81694 11220 -18750 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 24556 -81694 11220 -18750 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 24556 -81694 11220 -18750 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -126072644 11428189 -72311892 -210194 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -126072644 11428189 -72311892 -210194