• 08 Kasım 2018 18:25:19
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718658 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F3B94A400CBF KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 47778460 58903121 18148958 34632401 SATISLARIN MALIYETI -19122718 -19695027 -6647180 -8384492 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 28655742 39208094 11501778 26247909 BRUT KAR (ZARAR) 28655742 39208094 11501778 26247909 GENEL YONETIM GIDERLERI -3773248 -3491036 -1159498 -1151773 PAZARLAMA GIDERLERI -0 -48159 -0 -12330 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2516650 408754 1453175 -27303 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3716047 -983392 -2393021 -181616 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 23683097 35094261 9402434 25238119 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 557 29318 -2299 7529 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 23683654 35123579 9400135 25245648 FINANSMAN GELIRLERI 1552513 2547348 204131 873266 FINANSMAN GIDERLERI -195907706 -53819994 -126337653 -20190411 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -170671539 -16149067 -116733387 5928503 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -24044225 -216928 -17151458 -2319646 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -625793 -1565542 -31896 -1565542 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -24670018 -1348614 -17183354 -754104 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -146627314 -16365995 -99581929 3608857 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -146627314 -16365995 -99581929 3608857 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -897 -191 -599 -73 ANA ORTAKLIK PAYLARI -146626417 -16365804 -99581330 3608930 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)