• 08 Kasım 2018 18:23:42
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718654 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3209E873E6B KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 900674026 634880355 329055908 236668222 SATISLARIN MALIYETI -664195263 -495652216 -223199566 -187164433 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 236478763 139228139 105856342 49503789 BRUT KAR (ZARAR) 236478763 139228139 105856342 49503789 GENEL YONETIM GIDERLERI -31548238 -26946293 -10944464 -9107110 PAZARLAMA GIDERLERI -44935523 -35744386 -17541688 -14118090 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -3976728 -3257080 -1033608 -1704901 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 94761909 25447360 58430982 11369109 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -29583250 -15148310 -18728143 -4270571 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 221196933 83579430 116039421 31672226 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 27627794 10528128 18765402 4142328 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -34756703 -5179179 -30327591 -2817617 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -4786947 1923546 -3576217 686016 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 209281077 90851925 100901015 33682953 FINANSMAN GELIRLERI 1045133 6259648 592390 2583964 FINANSMAN GIDERLERI -30227333 -14381690 -11999835 -4995714 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 180098877 82729883 89493570 31271203 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -38964670 -18247168 -20761883 -8072732 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -41683208 -18940967 -21560574 -8298476 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2718538 -693799 -798691 -225744 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 141134207 64482715 68731687 23198471 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 141134207 64482715 68731687 23198471 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 56779384 13041543 33251358 2649042 ANA ORTAKLIK PAYLARI 84354823 51441172 35480329 20549429 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1977530 -2056043 -107297 -1214459 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2445100 -2443703 -115301 -1435294 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 537922 -101081 25366 -66224 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -70352 -488741 -17362 -287059 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -70352 -488741 -17362 -287059 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1977530 -2056043 -107297 -1214459 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 139156677 62426672 68624390 21984012 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 56229256 12764487 33319291 2502234 ANA ORTAKLIK PAYLARI 82927421 49662185 35305099 19481778