• 08 Kasım 2018 18:20:26
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718645 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F2651D7C30C4 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 14272 29541 5040 6039 SATISLARIN MALIYETI -21657 -72054 -7255 -26627 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) -7385 -42513 -2215 -20588 BRUT KAR (ZARAR) -7385 -42513 -2215 -20588 GENEL YONETIM GIDERLERI -394533 -396075 -138564 -148300 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 230877 868349 59707 98100 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -117137 -228420 -39477 -56666 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -288178 201341 -120549 -127454 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 932 3180 0 1423 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -3437 -133267 -2023 -2756 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -17448605 -894341 -12957014 -417163 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -17739288 -823087 -13079586 -545950 FINANSMAN GELIRLERI 134371 125698 76923 10364 FINANSMAN GIDERLERI -11799 -50291 -3550 -21015 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -17616716 -747680 -13006213 -556601 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -21 -6 -19 -6 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -21 -6 -19 -6 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -17616737 -747686 -13006232 -556595 DONEM KARI (ZARARI) -17616737 -747686 -13006232 -556595 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 1 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -17616737 -747687 -13006232 -556595 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)