• 08 Kasım 2018 18:20:10
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718642 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F3D01C971A95 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 125799000 0 49119000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 118575000 44020000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 1415000 532000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 494000 348000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 3685000 3600000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 1527000 0 611000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 1527000 611000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 103000 8000 FAIZ GIDERLERI (-) -66361000 0 -25974000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -56419000 -22891000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -3270000 -863000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -444000 -160000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -6214000 -2060000 DIGER FAIZ GIDERLERI -14000 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 59438000 0 23145000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 2981000 0 932000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5921000 0 2064000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 4387000 1556000 DIGER 1534000 508000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -2940000 0 -1132000 GAYRI NAKDI KREDILERE -94000 -34000 DIGER -2846000 -1098000 PERSONEL GIDERLERI (-) -20563000 -6785000 TEMETTU GELIRLERI 1021000 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -9804000 0 -125000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 47000 41000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 28838000 19996000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -38689000 -20162000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 7960000 1519000 FAALIYET BRUT KÂRI 41033000 0 18686000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -12517000 -8813000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -24174000 -8071000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 4342000 0 1802000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4342000 0 1802000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -689000 0 -227000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -689000 -227000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 3653000 0 1575000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 3653000 0 1575000 GRUBUN KARI (ZARARI) 3653000 1575000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)