• 08 Kasım 2018 18:19:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718641 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F38302AB7D0C KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 394409 119337076 131481 50373218 SATISLARIN MALIYETI -308867 -108675566 -54734 -46551230 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 85542 10661510 186215 3821988 BRUT KAR (ZARAR) 85542 10661510 186215 3821988 GENEL YONETIM GIDERLERI -961004 -5809487 -439168 -1752304 PAZARLAMA GIDERLERI -603270 -790804 -127725 -364771 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 494426 9224804 168737 1935897 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -491513 -7441821 -28784 -2255660 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -1475819 5844202 -240725 1385150 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13961561 722339 2054201 622593 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -74267 -251553 -74103 -121088 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 12411475 6314988 1739373 1886655 FINANSMAN GIDERLERI -493804 -4871927 -69034 -1049268 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 11917671 1443061 1670339 837387 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -47572 -349563 -108606 -146802 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 -194896 0 -143686 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -47572 -154667 -108606 -3116 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 11870099 1093498 1778945 690585 DONEM KARI (ZARARI) 11870099 1093498 1778945 690585 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1561216 649165 40767 362153 ANA ORTAKLIK PAYLARI 10308883 444333 1738178 328432 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 1309027 -90225 1217480 25094 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 1270586 0 1191357 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 48051 -112781 32259 31368 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -9610 -22556 -6136 -6274 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -9610 -22556 -6136 -6274 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -1547490 0 -1626719 0 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI -1547490 0 -1626719 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -238463 -90225 -409239 25094 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 11631636 1003273 1369706 715679 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1561216 568057 31380 385612 ANA ORTAKLIK PAYLARI 10070420 435216 1338326 330067