• 08 Kasım 2018 18:18:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718637 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3D350D75132 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1148558000 783634000 475936000 269598000 SATISLARIN MALIYETI -455001000 -339369000 -191822000 -125761000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 693557000 444265000 284114000 143837000 BRUT KAR (ZARAR) 693557000 444265000 284114000 143837000 GENEL YONETIM GIDERLERI -126383000 -90989000 -34689000 -32760000 PAZARLAMA GIDERLERI -3435000 -4156000 -1023000 -1808000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -26228000 -9161000 -9395000 -2400000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 8417000 20773000 -1327000 3571000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3894000 -29974000 -1766000 -14014000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 542034000 330758000 235914000 96426000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 218985000 166349000 110395000 59653000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -13365000 -1661000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 747654000 497107000 344648000 156079000 FINANSMAN GELIRLERI 358211000 177234000 182521000 54006000 FINANSMAN GIDERLERI -138000 -191045000 -138000 -50327000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1105727000 483296000 527031000 159758000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -200991000 -104583000 -66709000 -32807000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -245463000 -108947000 -113820000 -33427000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -44472000 -4364000 -47111000 -620000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 904736000 378713000 460322000 126951000 DONEM KARI (ZARARI) 904736000 378713000 460322000 126951000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 542482000 228466000 267350000 73044000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 362254000 150247000 192972000 53907000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 4021000 -1618000 67000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 5026000 -2023000 84000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1005000 -405000 -17000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1005000 -405000 -17000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4021000 -1618000 67000 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 908757000 377095000 460389000 126951000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 543913000 228466000 269878000 73044000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 364844000 148629000 190511000 53907000