• 08 Kasım 2018 18:17:54
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718634 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F1FC89CF2946 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 517806989 332439166 114717215 88617487 SATISLARIN MALIYETI -401916982 -269892701 -84301971 -72000286 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 115890007 62546465 30415244 16617201 BRUT KAR (ZARAR) 115890007 62546465 30415244 16617201 GENEL YONETIM GIDERLERI -14925583 -10106635 -4994387 -3767629 PAZARLAMA GIDERLERI -39550198 -24845815 -14353591 -9105399 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -4014372 -3408371 -1473153 -1175144 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 25137029 6780211 17854733 2486647 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5214908 -2750187 -992549 -928241 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 77321975 28215668 28441395 4127435 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 51089669 61512511 13587053 19828115 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -5197197 -36163945 -17114302 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 123214447 53564234 59142750 23955550 FINANSMAN GIDERLERI -107193613 -43977743 -44024629 -17298156 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16020834 9586491 15118121 6657394 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2088845 -979944 -893245 -692041 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -67918 -0 -44202 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2088845 -1047862 -893245 -736243 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 18109679 10566435 14224876 5965353 DONEM KARI (ZARARI) 18109679 10566435 14224876 5965353 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 134517 0 157966 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 17975162 10566435 14066910 5965353 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 668528 16606 724351 40206 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 835660 20758 905439 50258 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -167132 -4152 -181088 -10052 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -167132 -4152 -181088 -10052 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 10047956 338868 6771833 73387 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 10047956 338868 6771833 73387 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 10047956 338868 6771833 73387 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 10716484 355474 7496184 113593 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 28826163 10921909 21721060 6078946 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 28826163 10921909 21721060 6078946