• 08 Kasım 2018 18:17:37
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718632 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65FD44550166F2FFE6DF77F8 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 513647228 172880979 335377890 125487523 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 12725033 3102591 15402593 5964500 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 500922195 169778388 319975297 119523023 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -490935956 -163784653 -319858839 -119153104 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 22711272 9096326 15519051 6334419 BRUT KAR (ZARAR) 22711272 9096326 15519051 6334419 GENEL YONETIM GIDERLERI -17730653 -6259123 -11679457 -4263049 PAZARLAMA GIDERLERI -4566721 -1143809 -2943013 -1003134 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 10701336 4195511 1962981 226750 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -8740828 -5860628 -746908 -295895 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 2374406 28277 2112654 999091 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 2374406 28277 2112654 999091 FINANSMAN GELIRLERI 385348 -1380842 4493746 720404 FINANSMAN GIDERLERI -2941648 -465845 -2535617 -1798634 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -181894 -1818410 4070783 -79139 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -80158 -429800 -800433 -108833 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -640024 -15867 -926605 -114048 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -720182 -445667 -126172 -5215 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -101736 -1388610 3270350 -187972 DONEM KARI (ZARARI) -101736 -1388610 3270350 -187972 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -101736 -1388610 3270350 -187972 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -79285 -51798 -6859 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -101648 -66408 -8574 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -22363 -14610 -1715 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -22363 -14610 -1715 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -79285 -51798 -6859 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -181021 -1440408 3263491 -187972 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -181021 -1440408 3263491 -187972