• 08 Kasım 2018 18:17:06
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718630 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3BC838E4D71 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 69217794 54904762 24739326 18317956 SATISLARIN MALIYETI -57435610 -47218860 -20204162 -16065441 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 11782184 7685902 4535164 2252515 BRUT KAR (ZARAR) 11782184 7685902 4535164 2252515 GENEL YONETIM GIDERLERI -1605990 -1322902 -605635 -468071 PAZARLAMA GIDERLERI -2530408 -2491304 -992862 -798318 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7011845 870643 3088425 334591 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -6082689 -347538 -1049501 -36072 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 8574942 4394801 4975591 1284645 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 20934 20934 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 8595876 4394801 4996525 1284645 FINANSMAN GELIRLERI 1359981 2008749 671786 359324 FINANSMAN GIDERLERI -12564737 -5597697 -6888499 -1646101 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -2608880 805853 -1220188 -2132 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -545437 -154372 -337218 -19910 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -93746 -150367 -11315 -15374 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -639183 -4005 -348533 -4536 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -2063443 651481 -882970 17778 DONEM KARI (ZARARI) -2063443 651481 -882970 17778 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -248597 30433 -21729 -31754 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1814846 621048 -861241 49532 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 3746 -18463 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 4803 -23670 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1057 -5207 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1057 -5207 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3746 -18463 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2059697 651481 -901433 17778 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -248597 30433 -21729 -31754 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1811100 621048 -879704 49532