• 08 Kasım 2018 18:16:30
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718624 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F396FBBE0107 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 246758101 153301115 97910530 46763656 SATISLARIN MALIYETI -188770705 -125216464 -62693383 -37787674 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 57987396 28084651 35217147 8975982 BRUT KAR (ZARAR) 57987396 28084651 35217147 8975982 GENEL YONETIM GIDERLERI -13877567 -13006878 -4131015 -3599498 PAZARLAMA GIDERLERI -19678989 -12392990 -7848121 -3783977 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -5089208 -3709516 -1773878 -1446565 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 48123461 12166447 34774073 1470307 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -57257432 -11805457 -45624842 -726301 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 10207661 -663743 10613364 889948 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 10207661 -663743 10613364 889948 FINANSMAN GELIRLERI 8882570 2569018 1496328 2402104 FINANSMAN GIDERLERI -13338061 -4447952 -740403 -3087153 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 5752170 -2542677 11369289 204899 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -539646 -276819 -1677863 -63859 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1857802 -1857802 -119879 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1318156 -276819 -179939 -183738 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 5212524 -2265858 9691426 141040 DONEM KARI (ZARARI) 5212524 -2265858 9691426 141040 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -172240 -13563 -28865 75337 ANA ORTAKLIK PAYLARI 5384764 -2252295 9720291 65703 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -18291 -911249 115293 -644834 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -22863 -1138939 144116 -805921 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -4572 -227690 -28823 -161087 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -4572 -227690 -28823 -161087 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -247781 -1881 -159675 -3232 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -247781 -1881 -159675 -3232 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI YENIDEN SINIFLANDIRMA DUZELTMELERI -247781 -1881 -159675 -3232 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -266072 -913130 -44382 -648066 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4946452 -3178988 9647044 -507026 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -172928 -14052 -28787 75337 ANA ORTAKLIK PAYLARI 5119380 -3164936 9675831 -582363