• 08 Kasım 2018 18:16:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718619 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3C86D384FAD KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1150920000 785928000 476344000 270305000 SATISLARIN MALIYETI -452703000 -355692000 -188311000 -140015000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 698217000 430236000 288033000 130290000 BRUT KAR (ZARAR) 698217000 430236000 288033000 130290000 GENEL YONETIM GIDERLERI -127092000 -91801000 -34698000 -33075000 PAZARLAMA GIDERLERI -3435000 -4155000 -1023000 -1808000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -26228000 -9161000 -9395000 -2400000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 6917000 23678000 -3091000 4482000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7424000 -29995000 -3173000 -14014000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 540955000 318802000 236653000 83475000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 222101000 166562000 111460000 59745000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -13365000 0 -1662000 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 749691000 485364000 346451000 143220000 FINANSMAN GELIRLERI 358250000 177429000 182450000 54138000 FINANSMAN GIDERLERI -1980000 -191352000 -1875000 -50551000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1105961000 471441000 527026000 146807000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -200375000 -104599000 -66088000 -32807000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -245463000 -108947000 -113820000 -33427000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -45088000 -4348000 -47732000 -620000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 905586000 366842000 460938000 114000000 DONEM KARI (ZARARI) 905586000 366842000 460938000 114000000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 715475000 228386000 359510000 76957000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 190111000 138456000 101428000 37043000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 4020000 1129000 66000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 5026000 1411000 84000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1006000 -282000 -18000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1006000 -282000 -18000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4020000 1129000 66000 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 909606000 367971000 461004000 114000000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 718233000 228386000 359723000 76957000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 191373000 139585000 101281000 37043000