• 08 Kasım 2018 18:15:27
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718614 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3B512B14BDF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3B5131A4BE0 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 18417889000 13220174000 7810393000 5212671000 SATISLARIN MALIYETI -11911379000 -8700643000 -4983106000 -3395884000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 6506510000 4519531000 2827287000 1816787000 BRUT KAR (ZARAR) 6506510000 4519531000 2827287000 1816787000 GENEL YONETIM GIDERLERI -1325509000 -843454000 -514564000 -273605000 PAZARLAMA GIDERLERI -3309158000 -2366191000 -1329140000 -860447000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -3485000 -2891000 -968000 -835000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 419336000 258912000 208431000 68776000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -561147000 -222093000 -295642000 -51034000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -765786000 327353000 -440451000 -47779000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 960761000 1671167000 454953000 651863000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 32160000 66173000 13254000 27644000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -28069000 -19701000 -6252000 -8000000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 964852000 1717639000 461955000 671507000 FINANSMAN GELIRLERI 2840341000 843429000 1679046000 223325000 FINANSMAN GIDERLERI -4958872000 -1653119000 -2758239000 -569960000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -1153679000 907949000 -617238000 324872000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -154771000 -139071000 -153939000 -65664000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -304512000 -182786000 -136185000 -75599000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -149741000 -43715000 -17754000 -9935000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -1308450000 768878000 -771177000 259208000 DONEM KARI (ZARARI) -1308450000 768878000 -771177000 259208000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 88368000 461414000 -7581000 290854000 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1396818000 307464000 -763596000 -31646000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)