• 08 Kasım 2018 18:15:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718611 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F2536D572F5B KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1024939031 733126857 420755480 269345125 SATISLARIN MALIYETI -960529321 -649195800 -392549459 -240581877 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 64409710 83931057 28206021 28763248 BRUT KAR (ZARAR) 64409710 83931057 28206021 28763248 GENEL YONETIM GIDERLERI -26575862 -23826209 -10253700 -7161187 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 31158536 15916667 14862770 3495793 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19960196 -11905787 -9869172 -1005448 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 49032188 64115728 22945919 24092406 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 48495 79485 12140 8626 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -44898 -34024 -29541 -3708 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -1310381 0 -47751 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -20405997 -825021 -14976073 -406595 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 29940169 63336168 7904694 23690729 FINANSMAN GELIRLERI 102013903 13974628 70062492 3096794 FINANSMAN GIDERLERI -82133908 -19018229 -58454737 -4101960 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 49820164 58292567 19512449 22685563 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1741722 -897672 -1260506 -2841172 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3034629 -4859191 -2594660 -1559045 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1292907 -5756863 -3855166 -4400217 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 48078442 59190239 20772955 19844391 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 48078442 59190239 20772955 19844391 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -658882 -277180 -339774 -170246 ANA ORTAKLIK PAYLARI 48737324 59467419 21112729 20014637 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)