• 08 Kasım 2018 18:14:27
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718608 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3A87F0C49C9 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 25551578000 10356246000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 20406893000 8095176000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 94858000 25259000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 403569000 187994000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 34525000 9970000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 4134451000 1825309000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 13806000 6448000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 177730000 93771000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 3942915000 1725090000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 215792000 91364000 DIGER FAIZ GELIRLERI 261490000 121174000 FAIZ GIDERLERI (-) -18825180000 -8109444000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -13325231000 -5533381000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -622713000 -279338000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3658659000 -1758607000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1027474000 -461365000 DIGER FAIZ GIDERLERI -191103000 -76753000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 6726398000 2246802000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1352619000 482941000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1929528000 710787000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 421282000 167895000 DIGER 1508246000 542892000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -576909000 -227846000 GAYRI NAKDI KREDILERE -2745000 -746000 DIGER -574164000 -227100000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1870938000 -612302000 TEMETTU GELIRLERI 12833000 170000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 36178000 -55098000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 21212000 5725000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 2346552000 2023006000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -2331586000 -2083829000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 1843925000 623072000 FAALIYET BRUT KÂRI 8101015000 2685585000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -2010519000 -964818000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -3296842000 -1209767000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 2793654000 511000000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 22343000 8543000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2815997000 519543000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -569145000 -118099000 CARI VERGI KARSILIGI -158459000 -76431000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1396677000 -626728000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 985991000 585060000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2246852000 401444000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2246852000 401444000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2228494000 390729000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 18358000 10715000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)