• 08 Kasım 2018 18:13:51
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718602 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166F3CD284F08F4 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 403047 142441 SATISLARIN MALIYETI -178844 -69442 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 224203 72999 BRUT KAR (ZARAR) 224203 72999 GENEL YONETIM GIDERLERI -9121717 -11608993 -3044851 -5032079 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2012051 628574 562936 191298 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1692531 -710826 -1009824 -424649 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -8577994 -11691245 -3418740 -5265430 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1544104 1058712 197203 412982 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -7033890 -10632533 -3221537 -4852448 FINANSMAN GELIRLERI 119071456 4867911 74025014 1186311 FINANSMAN GIDERLERI -1036855 -19457971 -610472 -161563 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 111000711 -25222593 70193005 -3827700 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -25411194 -32315 -15437706 -9326 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -24193532 -15542579 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1217662 -32315 -104873 -9326 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 85589517 -25190278 54755299 -3837026 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 495379664 357932 DONEM KARI (ZARARI) 85589517 470189386 54755299 -3479094 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 85589517 470189386 54755299 -3479094 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 44752 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 44752 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 44752 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 85634269 470189386 54755299 -3479094 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 85634269 470189386 54755299 -3479094