• 08 Kasım 2018 18:13:45
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718601 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F3A0B29C4925 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 24878047000 10072461000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 20282569000 8046096000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 93905000 24840000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 376420000 181089000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 34255000 9803000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 4068062000 1800416000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 10652000 5172000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 142155000 81503000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 3915255000 1713741000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 22836000 10217000 FAIZ GIDERLERI (-) -18751475000 -8070335000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -13605196000 -5644833000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -393482000 -177007000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3590275000 -1732209000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -974444000 -441529000 DIGER FAIZ GIDERLERI -188078000 -74757000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 6126572000 2002126000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1386237000 479017000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1865608000 677098000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 416047000 165612000 DIGER 1449561000 511486000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -479371000 -198081000 GAYRI NAKDI KREDILERE -73000 -35000 DIGER -479298000 -198046000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1705306000 -555774000 TEMETTU GELIRLERI 510194000 135873000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -39262000 -99092000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 18443000 5852000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 2373334000 2070236000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -2431039000 -2175180000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 452720000 78480000 FAALIYET BRUT KÂRI 6731155000 2040630000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -1959307000 -944064000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -2145808000 -752300000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 2626040000 344266000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2626040000 344266000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -420792000 -41722000 CARI VERGI KARSILIGI -6467000 -2880000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1378493000 -617713000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 964168000 578871000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2205248000 302544000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2205248000 302544000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2205248000 302544000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)