• 08 Kasım 2018 18:12:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718595 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F31E61E03DF8 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1105532000 730936000 460923000 237219000 SATISLARIN MALIYETI -405249000 -288953000 -172021000 -103172000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 700283000 441983000 288902000 134047000 BRUT KAR (ZARAR) 700283000 441983000 288902000 134047000 GENEL YONETIM GIDERLERI -87558000 -74970000 -31345000 -26228000 PAZARLAMA GIDERLERI -1784000 -1746000 -656000 -563000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -23450000 0 -9790000 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9688000 14610000 1900000 -1728000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1365000 -9360000 -575000 -4261000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 595814000 370517000 248436000 109789000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 192555000 142149000 96109000 50160000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 788369000 512666000 344545000 159949000 FINANSMAN GELIRLERI 390283000 174387000 203131000 53442000 FINANSMAN GIDERLERI -91000 -180229000 -33000 -46006000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1178561000 506824000 547643000 167385000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -195853000 -103301000 -63665000 -33292000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -238713000 -106226000 -110908000 -33427000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -42860000 -2925000 -47243000 -135000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 982708000 403523000 483978000 134093000 DONEM KARI (ZARARI) 982708000 403523000 483978000 134093000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 982708000 403523000 483978000 134093000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 2042000 -1288000 488000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 2552000 -1610000 609000 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -510000 -322000 -121000 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -510000 -322000 -121000 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 2042000 -1288000 488000 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 984750000 402235000 484466000 134093000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 984750000 402235000 484466000 134093000