• 08 Kasım 2018 18:12:33
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/718591 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D90166F2DBBCAA3655 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-09-30 2017-01-01 2017-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2017-07-01 2017-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 643161464 1025545535 144296002 280039689 SATISLARIN MALIYETI -620419296 -991129197 -139312556 -269054197 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 22742168 34416338 4983446 10985492 BRUT KAR (ZARAR) 22742168 34416338 4983446 10985492 GENEL YONETIM GIDERLERI -5376818 -5308673 -1709620 -1485316 PAZARLAMA GIDERLERI -4671774 -4095733 -1815050 -1335460 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9292024 16079120 1051191 5558972 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19955989 -18412909 -8117166 -5660887 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 2029611 22678143 -5607199 8062801 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 2029611 22678143 -5607199 8062801 FINANSMAN GELIRLERI 16710429 2439501 10979799 1241049 FINANSMAN GIDERLERI -4414288 -1578368 -1855932 -683114 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 14325752 23539276 3516668 8620736 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3231361 -4827074 -774095 -1827281 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -144849 -10145856 -32074 -2911421 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3086512 -5318782 -742021 -1084140 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 11094391 18712202 2742573 6793455 DONEM KARI (ZARARI) 11094391 18712202 2742573 6793455 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11094391 18712202 2742573 6793455 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -22953 -678 6424 2864 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -28691 -848 8030 3580 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -5738 -170 -1606 -716 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -5738 -170 -1606 -716 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -45992 -3268 -34523 -250 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -45992 -3268 -34523 -250 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -68945 -3946 -28099 2614 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 11025446 18708256 2714474 6796069 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11025446 18708256 2714474 6796069