• 09 Kasım 2018 06:59:26
    AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI`NIN RESMI GAZETE`DE YAYINLANAN YONETMELIGI SU HUKUMLERI ICERIYOR: DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK MADDE 1 - 30/4/2011 TARIHLI VE 27920 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KISA CALISMA VE KISA CALISMA ODENEGI HAKKINDA YONETMELIGIN 3 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (A) BENDINDE YER ALAN “CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGINI” IBARESI “AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGINI” SEKLINDE DEGISTIRILMIS, (C) BENDINDE YER ALAN “UC AYI GECMEMEK UZERE” IBARESINDEN SONRA GELMEK UZERE “4447 SAYILI KANUNUN EK 2 NCI MADDESINDE SAYILAN GEREKCELERLE” IBARESI EKLENMIS, (E) BENDINDE YER ALAN “TURKIYE IS KURUMUNU” IBARESI “TURKIYE IS KURUMU GENEL MUDURLUGUNU” SEKLINDE DEGISTIRILMIS, (G) BENDI YURURLUKTEN KALDIRILMIS, (H) BENDI ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMIS VE FIKRAYA ASAGIDAKI BENTLER EKLENMISTIR. “H) ZORLAYICI SEBEP: ISVERENIN KENDI SEVK VE IDARESINDEN KAYNAKLANMAYAN, ONCEDEN KESTIRILEMEYEN, BUNUN SONUCU OLARAK BERTARAF EDILMESINE IMKÂN BULUNMAYAN, GECICI OLARAK CALISMA SURESININ AZALTILMASI VEYA FAALIYETIN TAMAMEN VEYA KISMEN DURDURULMASI ILE SONUCLANAN DISSAL ETKILERDEN KAYNAKLANAN DONEMSEL DURUMLARI YA DA DEPREM, YANGIN, SU BASKINI, HEYELAN, SALGIN HASTALIK, SEFERBERLIK GIBI DURUMLARI,” “I) UYGUNLUK TESPITI: ISVERENIN KISA CALISMA TALEBININ UYGUNLUGUNA ILISKIN IS MUFETTISLERI TARAFINDAN YAPILAN INCELEME FAALIYETLERINI, I) YONETIM KURULU: TURKIYE IS KURUMU YONETIM KURULUNU,” MADDE 2 - AYNI YONETMELIGIN 4 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASINDA YER ALAN “SENDIKAYA” IBARESI “ISCI SENDIKASINA” SEKLINDE DEGISTIRILMIS, AYNI MADDENIN IKINCI FIKRASI ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMIS VE UCUNCU FIKRASI YURURLUKTEN KALDIRILMISTIR. “(2) ISVEREN BILDIRIMINDE; A) GENEL EKONOMIK, SEKTOREL VEYA BOLGESEL KRIZ ILE ZORLAYICI SEBEPLERIN ISYERINE ETKILERINI VE ZORLAYICI SEBEBIN NE OLDUGUNU BELIRTMEK, B) ISYERININ UNVANINI, ADRESINI, VARSA TOPLU IS SOZLESMESI TARAFI ISCI SENDIKASINI, ISYERI ISKUR NUMARASINI VE SOSYAL GUVENLIK ISYERI SICIL NUMARASINI BELIRTMEK, C) MANYETIK VE YAZILI ORTAMDA KURUMCA BELIRLENEN FORMATTA HAZIRLANAN KISA CALISMA YAPTIRILACAK ISCILERE ILISKIN BILGILERI ICEREN LISTEYI KURUM BIRIMINE TESLIM ETMEK, ZORUNDADIR.” MADDE 3 - AYNI YONETMELIGIN 5 INCI MADDESI ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMISTIR. “MADDE 5 - (1) ISVERENIN KISA CALISMA TALEBI, ONCELIKLE KURUM BIRIMI TARAFINDAN SEBEP VE SEKIL YONUNDEN DEGERLENDIRILIR. (2) GENEL EKONOMIK, SEKTOREL VEYA BOLGESEL KRIZ ILE DISSAL ETKILERDEN KAYNAKLANAN DONEMSEL DURUMLARDAN ILERI GELEN ZORLAYICI SEBEPLERIN VARLIGI, ISCI VE ISVEREN SENDIKALARI KONFEDERASYONLARININ IDDIA ETMESI YA DA BU YONDE KUVVETLI EMARENIN BULUNMASI HALINDE, YONETIM KURULUNCA KARARA BAGLANIR. (3) IKINCI FIKRADA YER ALAN SEBEPLERLE YONETIM KURULUNCA ALINMIS BIR KARAR BULUNMUYORSA ISVERENLERCE YAPILAN BASVURULAR KURUM BIRIMI TARAFINDAN REDDEDILIR. (4) KISA CALISMA TALEPLERI; IS MUFETTISLERINCE UYGUNLUK TESPITI YAPILMASI AMACIYLA REHBERLIK VE TEFTIS BASKANLIGININ ILGILI BIRIMINE IVEDILIKLE GONDERILIR. UYGUNLUK TESPITI SONUCU ILGILI KURUM BIRIMINE GONDERILIR. UYGUNLUK TESPITI SONUCLARI KURUM BIRIMINCE ISVERENE BILDIRILIR. ISVEREN DURUMU, ISYERINDE ISCILERIN GOREBILECEGI BIR YERDE ILAN EDER VE VARSA TOPLU IS SOZLESMESINE TARAF ISCI SENDIKASINA BILDIRIR. ILAN YOLUYLA ISCILERE DUYURU YAPILAMADIGI DURUMLARDA, KISA CALISMAYA TABI ISCILERE YAZILI BILDIRIM YAPILIR. (5) UYGUNLUK TESPITI TAMAMLANDIKTAN SONRA, KISA CALISMA UYGULANACAK ISCI LISTESININ DEGISTIRILMESINE VE/VEYA ISYERINDE UYGULANAN KISA CALISMA SURESININ ARTTIRILMASINA YONELIK ISVEREN TALEPLERI, YENI BASVURU OLARAK DEGERLENDIRILIR. (6) KISA CALISMA BASVURUSU VE UYGUNLUK TESPITINE ILISKIN DIGER ISLEMLER KURUM VE/VEYA BAKANLIK TARAFINDAN BELIRLENIR.” MADDE 4 - AYNI YONETMELIGIN UCUNCU BOLUM BASLIGI “KISA CALISMA VE KISA CALISMA ODENEGI” OLARAK DEGISTIRILMISTIR. MADDE 5 - AYNI YONETMELIGIN 6 NCI MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (A) BENDINDE YER ALAN “KURUMCA” IBARESI YURURLUKTEN KALDIRILMISTIR. MADDE 6 - AYNI YONETMELIGIN 7 NCI MADDESININ BASLIGINDA YER ALAN “KISA CALISMA” IBARESINDEN SONRA GELMEK UZERE “ILE KISA CALISMA” IBARESI EKLENMIS, AYNI MADDENIN BIRINCI FIKRASINDA YER ALAN “16 YASINDAN BUYUK” IBARESI YURURLUKTEN KALDIRILMIS, AYNI MADDENIN UCUNCU FIKRASINDAN SONRA GELMEK UZERE ASAGIDAKI DORDUNCU FIKRA EKLENMIS VE DIGER FIKRALAR BUNA GORE TESELSUL ETTIRILMIS, AYNI MADDENIN MEVCUT DORDUNCU FIKRASINDA YER ALAN “EKONOMIK GELISMELERIN ISYERININ FAALIYETLERI UZERINE ETKILERI DOGRULTUSUNDA” IBARESI YURURLUKTEN KALDIRILMIS, AYNI MADDENIN MEVCUT YEDINCI FIKRASINDA YER ALAN “KANUNUN 50 NCI MADDESINDE” IBARESI “KANUNDA” SEKLINDE DEGISTIRILMIS, AYNI MADDENIN MEVCUT SEKIZINCI FIKRASI ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMISTIR. “(4) KISA CALISMANIN GUNLUK, HAFTALIK VEYA AYLIK CALISMA SURESI ICERISINDE YAPILACAGI ZAMAN ARALIGI ISYERININ GELENEKLERI VE ISIN NITELIGI DIKKATE ALINARAK ISVERENCE BELIRLENIR.” “(9) KISA CALISMA YAPAN ISCININ CALISILMAYAN HAFTA TATILI, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATIL GUNLERINE ILISKIN UCRET VE KISA CALISMA ODENEGI MIKTARI, KISA CALISMA YAPILAN SUREYLE ORANTILI OLARAK ISVEREN VE KURUM TARAFINDAN ODENIR.” MADDE 7 - AYNI YONETMELIGIN 8 INCI MADDESI BASLIGI ILE BIRLIKTE ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMISTIR. “KISA CALISMA ODENEGININ DENETIMI VE DURDURULMASI MADDE 8 - (1) KISA CALISMA UYGULAMASINA ILISKIN ISYERLERININ DENETIMI IS MUFETTISLERINCE YAPILIR. (2) KISA CALISMA UYGULAMASI DEVAM EDEN ISYERLERINDE YAPILAN INCELEME SIRASINDA ISVERENIN ODENEK ALAN ISCILERIN CALISMA SURELERI ILE ILGILI HATALI BILGI VE BELGE VERDIGININ TESPIT EDILMESI VE IS MUFETTISININ YAZILI TALEBI HALINDE HAKKINDA HATALI BILGI VERILEN ISCI SAYISI DA DIKKATE ALINARAK KISA CALISMA ODENEGI DURDURULUR. (3) KISA CALISMA BASVURULARINDA TALEBIN UYGUNLUGUNUN TESPITI ICIN BAKANLIK TARAFINDAN 10/2/1954 TARIHLI VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN GIDERLER ISSIZLIK SIGORTASI FONUNDAN KARSILANIR. BU KAPSAMDAKI HARCAMALAR ICIN BAKANLIK TARAFINDAN BELIRLENECEK TUTAR HER AYIN 25’INDE TALEP EDILIR. TALEP EDILEN BU TUTAR, BILDIRIMIN YAPILDIGI AYIN EN GEC SON GUNUNE KADAR ISSIZLIK SIGORTASI FONUNDAN, BAKANLIGIN BILDIRECEGI BANKA HESABINA AKTARILIR. BU MADDE KAPSAMINDA AKTARILAN TUTARLARDAN, HERHANGI BIR SEBEPLE BAKANLIK HESABINDA FAZLA KALAN MIKTARLAR, BIR SONRAKI AYDA TALEP EDILECEK MIKTARDAN DUSULUR. BU MADDEDE BELIRTILEN TARIHLERIN HAFTA SONU TATILI VEYA RESMI TATIL GUNUNE DENK GELMESI HALINDE TAKIP EDEN ILK IS GUNU ISLEMLER GERCEKLESTIRILIR. ODEME ISLEMI GERCEKLESTIKTEN SONRA GIDERLERE ILISKIN BILGI VE BELGELERIN BIRER NUSHASI ISSIZLIK SIGORTASI FONUNA GONDERILIR.” MADDE 8 - AYNI YONETMELIGIN 11 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASINDA YER ALAN “SENDIKAYA” IBARESI “ISCI SENDIKASINA” SEKLINDE, “10 UNCU” IBARESI ISE “11 INCI” SEKLINDE DEGISTIRILMISTIR. MADDE 9 - AYNI YONETMELIGIN 14 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASINDA YER ALAN “CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANI” IBARESI “AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANI” SEKLINDE DEGISTIRILMISTIR. MADDE 10 - BU YONETMELIK YAYIMI TARIHINDE YURURLUGE GIRER. MADDE 11 - BU YONETMELIK HUKUMLERINI AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANI YURUTUR.