• 07 Aralık 2018 06:58:54
    KONUYA ILISKIN ASAGIDAKI ACIKLAMA SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) BULTENINDE YER ALDI. ` KURUL KARAR ORGANININ I-SPK.4632 S.KN.17.3.G (23.11.2018 TARIHLI VE 58/1355 S.K.) SAYILI ILKE KARARI: KURUL’UN 23.11.2018 TARIH VE 58/1355 SAYILI TOPLANTISINDA, KURULUMUZUN I-SPK.4632 S.KN.17.3 (03.03.2016 TARIH VE 7/223 S.K.) SAYILI ILKE KARARI OLARAK KABUL EDILMIS OLAN “EMEKLILIK YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER”IN; 1) “1. FON TURLERI” BASLIKLI MADDESININ (J) BENDININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE VE ANILAN MADDEYE (L) VE (M) BENTLERI OLARAK ASAGIDAKI HUKUMLERIN EKLENMESINE, “J. STANDART FON: BAKANLIK DUZENLEMELERI UYARINCA, SISTEME GIRIS ASAMASINDA HERHANGI BIR FON TERCIHINDE BULUNMAYAN KATILIMCILARIN BIRIKIMLERININ YATIRIMA YONLENDIRILDIGI FONDUR. L. BASLANGIC FONU: ISVERENLERI ARACILIGIYLA KANUN’UN EK-2 NCI VE GECICI 2 NCI MADDESI KAPSAMINDA BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMINE DAHIL EDILEN CALISANLARIN BIRIKIMLERININ BAKANLIK DUZENLEMELERI UYARINCA YATIRIMA YONLENDIRILDIGI FONDUR. M. OKS STANDART FON: ISVERENLERI ARACILIGIYLA KANUN’UN EK-2 NCI VE GECICI 2 NCI MADDESI KAPSAMINDA BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMINE DAHIL EDILEN CALISANLARIN BIRIKIMLERININ BAKANLIK DUZENLEMELERI UYARINCA YATIRIMA YONLENDIRILDIGI STANDART FONDUR.” 2) “1.2. FON UNVANINA ILISKIN ESASLAR” BASLIKLI MADDESININ (K) BENDININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE, “K) KATILIM BANKACILIGI PRENSIPLERINE UYGUN VARLIKLARDAN OLUSAN FONLARIN UNVANINDA, FON TURUNUN YANI SIRA “KATILIM” IBARESINE DE YER VERILIR.” 3) 3.6. NOLU MADDE OLARAK ASAGIDAKI IFADELERIN EKLENMESINE, “3.6. STANDART FONLARA ILISKIN ESASLAR “STANDART FON OLARAK TANIMLANAN FON PORTFOYUNUN; A) ASGARI YUZDE ALTMISI, BAKANLIKCA IHRAC EDILEN TURK LIRASI CINSINDEN BORCLANMA ARACLARINDA, GELIR ORTAKLIGI SENETLERINDE VEYA KIRA SERTIFIKALARINDA, B) AZAMI YUZDE KIRKI; I. TURK LIRASI CINSINDEN VE BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA BANKALAR VEYA YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLAN DIGER IHRACCILAR TARAFINDAN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARINDA, II. TURK LIRASI CINSINDEN BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA FON KULLANICISI BANKALAR OLAN VEYA KENDISI VEYA FON KULLANICISI YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLAN KIRA SERTIFIKALARINDA, III. IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLERDE, IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERDE, VAAD SOZLESMELERINDE, C) AZAMI YUZDE OTUZU BIST 100, BIST SURDURULEBILIRLIK ENDEKSI VE BORSA ISTANBUL A.S. TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDEKI PAYLARDA, D) AZAMI YUZDE YIRMI BESI TURK LIRASI CINSINDEN VADELI MEVDUATTA, KATILMA HESABINDA, E) AZAMI YUZDE IKISI TERS REPODA VE TAKASBANK PARA PIYASASI VE YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERINDE YATIRIMA YONLENDIRILIR. BAKANLIKCA YAPILANLAR HARIC, TEK BIR IHRACCI TARAFINDAN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARINA VE KIRA SERTIFIKALARINA FON PORTFOYUNUN YUZDE ONUNDAN FAZLASI YATIRILAMAZ. STANDART FONLARIN PORTFOYUNE SADECE BU MADDEDE BELIRTILEN VARLIK VE ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. YONETMELIK’TE VE REHBER’DE YER ALAN VE BU MADDEDE BELIRTILMEYEN DIGER PORTFOY SINIRLAMALARINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR. YENI KURULACAK BIR FONUN YAHUT MEVCUT KURULMUS FONLARDAN BIRININ, YATIRIM STRATEJISININ BU MADDEDE BELIRTILEN PORTFOY SINIRLAMALARINA UYMASI KAYDIYLA, STANDART FON OLARAK BELIRLENMESI MUMKUNDUR.” 4) 3.7. NOLU MADDE OLARAK ASAGIDAKI IFADELERIN EKLENMESINE, “3.7. ISVERENLERI ARACILIGIYLA KANUN’UN EK-2 NCI VE GECICI 2 NCI MADDESI KAPSAMINDA BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMINE DAHIL EDILEN CALISANLARA SUNULAN FONLARA ILISKIN ESASLAR 3.7.1. BASLANGIC FONLARINA ILISKIN ESASLAR BASLANGIC FONU PORTFOYUNUN EN AZ YUZDE ALTMISI, TURK LIRASI CINSINDEN MEVDUAT VE/VEYA KATILMA HESABINDA; EN AZ YUZDE YIRMISI BAKANLIKCA IHRAC EDILEN TURK LIRASI CINSINDEN AZAMI 184 GUN VADELI VE/VEYA VADESINE AZAMI 184 GUN KALMIS BORCLANMA ARACLARINDA, GELIR ORTAKLIGI SENETLERI VE/VEYA KIRA SERTIFIKALARINDA, KALANI AZAMI 184 GUN VADELI TERS REPODA, TAKASBANK VE/VEYA YURT ICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERINDE, VAAD SOZLESMELERINDE, AZAMI 184 GUN VADELI VE/VEYA VADESINE AZAMI 184 GUN KALMIS IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLERDE, IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERDE YATIRIMA YONLENDIRILIR. BASLANGIC KATILIM FONU PORTFOYUNUN EN AZ YUZDE ALTMISI TURK LIRASI CINSINDEN KATILMA HESAPLARINDA VE FON KULLANICISI BANKALAR OLAN BORSADA ISLEM GOREN TURK LIRASI CINSINDEN AZAMI 184 GUN VADELI VEYA VADESINE AZAMI 184 GUN KALMIS KIRA SERTIFIKALARINDA OLMAK UZERE, KALANI AZAMI 184 GUN VADELI VE/VEYA VADESINE AZAMI 184 GUN KALMIS KATILIM ESASLARINA UYGUN IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLERDE, IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERDE, VAAD SOZLESMELERINDE, TURK LIRASI CINSINDEN BAKANLIKCA IHRAC EDILEN 184 GUN VADELI VE/VEYA VADESINE AZAMI 184 GUN KALMIS GELIR ORTAKLIGI SENETLERI VE/VEYA KIRA SERTIFIKALARINDA YATIRIMA YONLENDIRILIR. BASLANGIC FONLARININ PORTFOYUNE SADECE BU MADDEDE BELIRTILEN VARLIK VE ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. YONETMELIK’TE VE REHBER’DE YER ALAN VE BU MADDEDE BELIRTILMEYEN DIGER PORTFOY SINIRLAMALARINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR. 3.7.2. OKS STANDART FONLARA ILISKIN ESASLAR OKS STANDART FON PORTFOYUNUN; A) ASGARI YUZDE ELLISI; BAKANLIKCA IHRAC EDILEN TURK LIRASI CINSINDEN BORCLANMA ARACLARINDA, GELIR ORTAKLIGI SENETLERINDE VEYA KIRA SERTIFIKALARINDA YATIRIMA YONLENDIRILIR. B) ASGARI YUZDE ONU; I. GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDA, II. GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDA, III. TURKIYE VARLIK FONU’NDA VE/VEYA ALTYAPI PROJELERINE YATIRIM AMACIYLA KURULMUS SIRKETLERIN IHRAC ETTIGI SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA, IV. KURULCA UYGUN GORULEN DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA YATIRIMA YONLENDIRILIR. GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDA YATIRIMA YONLENDIRILEN TUTAR TOPLAM FON PORTFOYUNUN YUZDE BIRINDEN AZ OLAMAZ. BU SARTIN 01.01.2019 TARIHINE KADAR SAGLANMASI ZORUNLUDUR. TURKIYE VARLIK FONU ICIN HERHANGI BIR YOGUNLASMA SINIRI UYGULANMAZ. AYRICA, BU MADDE KAPSAMINDAKI SERMAYE PIYASASI ARACLARI ICIN BORSA VE/VEYA ORGANIZE PIYASALARDA ISLEM GORME SARTI ARANMAZ. C) AZAMI YUZDE OTUZU; I. TERS REPODA, TAKASBANK VE/VEYA YURT ICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERINDE, II. TURK LIRASI CINSINDEN BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA BANKALAR VEYA YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLAN DIGER IHRACCILAR TARAFINDAN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARINDA VE NITELIGI ITIBARI ILE BORCLANMA ARACI OLDUGU KURULCA KABUL EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA, III. TURK LIRASI CINSINDEN VE BORSADA ISLEM GORMESI KAYDIYLA FON KULLANICISI BANKALAR OLAN VEYA KENDISI VEYA FON KULLANICISI YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLAN KIRA SERTIFIKALARINDA, IV. BIST 100, BIST SURDURULEBILIRLIK ENDEKSI VE BORSA ISTANBUL A.S. TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDEKI PAYLARDA, V. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BUNLARA DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA, VI. YATIRIM FONU/BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDA, YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINDA, VII. IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLERDE, IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERDE, ARACI KURULUS VE ORTAKLIK VARANTLARINDA, VAAD SOZLESMELERINDE, VIII. KURULCA UYGUN BULUNAN DIGER YATIRIM ARACLARINDA YATIRIMA YONLENDIRILIR. TERS REPO VE TAKASBANK VE/VEYA YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERINDE DEGERLENDIRILECEK TUTAR FON PORTFOYUNUN YUZDE IKISINI ASAMAZ. D) AZAMI YUZDE KIRKI; TURK LIRASI CINSINDEN VADELI MEVDUAT VE KATILMA HESABINDA YATIRIMA YONLENDIRILIR. VADELI MEVDUAT VE KATILMA HESABINDA YATIRIMA YONLENDIRILEN TUTARIN ASGARI YUZDE ONUNUN HER HESAP ACILIS TARIHI ITIBARIYLE ALTI AY VE DAHA UZUN VADELI OLARAK ACILAN HESAPLARDA DEGERLENDIRILMESI GEREKLIDIR. OKS STANDART FONLARIN PORTFOYUNE SADECE BU MADDEDE BELIRTILEN VARLIK VE ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. YONETMELIK’TE VE REHBER’DE YER ALAN VE BU MADDEDE BELIRTILMEYEN DIGER PORTFOY SINIRLAMALARINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR. 5) 5.2. NEMALANDIRMA BASLIKLI MADDESINE (E) BENDI OLARAK ASAGIDAKI HUKMUN EKLENMESINE “E) OTOMATIK KATILIM SISTEMINDE SUNULAN FAIZ ICEREN DEGISKEN FONLAR ILE STANDART FONLARIN PAY ALIM TALIMATLARININ GERCEKLESTIRILMESI ISLEMLERI SIRASINDA TAHSIL EDILEN TUTARLARIN BASLANGIC FONLARINDA NEMALANDIRILMASI ESASTIR.” KARAR VERILMISTIR.”