• 07 Aralık 2018 15:28:03
    BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) INTERNET SITESINDE YAYINLANAN ACIKLAMA ASAGIDA BULUNUYOR: MADDE 1 - 1/11/2006 TARIHLI VE 26333 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN BANKALARIN KREDI LEMLERINE LIKIN YONETMELIIN 3 UNCU MADDESINE AAIDAKI TANIM EKLENMITIR. “SATICI: YONETMELIIN 19 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASINDA SAYILAN YONTEMLERE DAYALI FINANSMANA KONU MAL, HAK VE HIZMETI SATAN, SALAYAN, URETEN, KIRALAYAN VE/VEYA DAITAN GERCEK YA DA TUZEL KIIYI,” MADDE 2 - AYNI YONETMELIIN 16 NCI MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (C) BENDI AAIDAKI EKILDE DEITIRILMI VE MADDEYE AAIDAKI IKINCI FIKRA EKLENMITIR. “(C) SERMAYESININ COUNLUU AYRI AYRI VEYA BIRLIKTE HAZINEYE, OZELLETIRME DARESI BAKANLIINA, TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI ANONIM IRKETINE VE DIER GENEL BUTCELI DAIRELERE AIT BANKALARA KULLANDIRILAN KREDILER,” “(2) KANUNUN 55 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (I) BENDI UYARINCA, BANKANIN DÂHIL OLDUU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILERIN HESABINDA 19 UNCU MADDEDE BELIRTILEN FINANSMAN ORTAKLIKLARI DIKKATE ALINMAZ.” MADDE 3 - AYNI YONETMELIIN 19 UNCU MADDESI AAIDAKI EKILDE DEITIRILMITIR. “MADDE 19 - (1) KATILIM BANKALARININ FINANSMAN SALAMA YONTEMLERINE ILIKIN USUL VE ESASLAR AAIDA BELIRTILMITIR. A) SATIM YONTEMLERI: FINANSMAN SALAMA AMACIYLA MUTERININ IHTIYAC DUYDUU HER TURLU MADDI VE GAYRI MADDI MALLAR ILE HAK VE HIZMETIN, BEDELI SATICIYA ODENEREK TEDARIK EDILMESI ILEMIDIR. SATIM YONTEMLERI, KÂR BEYANI ILE SATIM (MURABAHA), PAZARLIK USULUYLE SATIM (MUSAVEME), PEIN ODEMELI SATIM (SELEM), VERESIYE SATIM (ISTICRAR), NAKIT IHTIYACI ICIN SATIM (TEVERRUK), KÂRSIZ SATIM (TEVLIYE) VE ESER SOZLEMESI (ISTISNA) TURLERINDEN OLUUR. B) KIRALAMA YONTEMLERI: TUKETILMEDEN KULLANILABILEN BIR VARLIIN MENFAATININ FINANSMAN SALAMA AMACIYLA BELIRLI BIR SURE ICIN MUTERIYE BIRAKILMASI ILEMIDIR. KIRALAMA YONTEMLERI, ADI KIRALAMA, FINANSAL KIRALAMA, FAALIYET KIRALAMASI, URUN KIRALAMASI VE IGUCU KIRALAMASI TURLERINDEN OLUUR. C) ORTAKLIK YONTEMLERI: GERCEK VEYA TUZEL KIILERIN TUM FAALIYETLERINDEN, BELIRLI BIR FAALIYETINDEN VEYA BELIRLI BIR MALIN MULKIYETININ EDINILMESINDEN DOACAK KÂR VE ZARARA KATILMAK UZERE FINANSMAN SALAMA AMACIYLA MUTERILERLE ORTAKLIK KURULMASI ILEMIDIR. ORTAKLIK YONTEMLERI, EMEK-SERMAYE ORTAKLII (MUDAREBE), KÂR-ZARAR ORTAKLII (MUAREKE), ORTAK YATIRIMLAR (GIRIIM SERMAYESI), MULKIYET ORTAKLII, ZIRAI ORTAKLIKLAR TURLERINDEN OLUUR. C) VEKÂLET YONTEMLERI: MUTERI ILE IMZALANAN VEKÂLET SOZLEMESI KAPSAMINDA KÂRIN TAMAMI VEYA ONCEDEN BELIRLENMI BELIRLI BIR KISMI ILE ZARARI MUTERIYE AIT OLMAK UZERE, GELIR GETIRICI BIR FAALIYETI ICIN FINANSMAN SALAMA AMACIYLA MUTERININ VEKIL OLARAK YETKILENDIRILMESI ILEMIDIR. VEKÂLET YONTEMLERI, ADI VEKÂLET VE YATIRIM VEKÂLETI TURLERINDEN OLUUR. D) DIER YONTEMLER: KARILIKSIZ ODUNC (KARZ-I HASEN), KEFALET, GARANTI, VAAT, ODUL VAADI TURLERI ILE KURULCA BELIRLENECEK DIER YONTEMLERDEN OLUUR. (2) BIRINCI FIKRADA SAYILAN YONTEMLERE VE BU YONTEMLERE ILIKIN BELIRLENECEK STANDARTLARA DAYALI HUKUKI ILIKILER MUNHASIRAN FINANSMAN SALAMA AMACIYLA KURULUR. (3) KATILIM BANKALARI, GELIR ELDE ETME AMACLI OLARAK MUTERILERINE NAKIT FINANSMAN SALAYAMAZLAR. (4) SATIM YONTEMLERINE DAYALI ILEMLERDE SATICI TARAFINDAN MUTERI ADINA DUZENLENEN BELGELER SEBEBIYLE YAPILACAK ODEMELERIN FINANSMAN SALAYAN BANKA VASITASIYLA YAPILMASI, BANKANIN KAYITLARINDA GOSTERILMESI VE ALIM SATIMA ILIKIN BELGENIN BIR SURETININ BANKADA MUHAFAZASI ZORUNLUDUR. (5) BIRINCI FIKRANIN (C) BENDINDE SAYILAN ORTAKLIK YONTEMLERINDEN MULKIYET ORTAKLII DIINDAKI YONTEMLERE DAYALI FINANSMAN ILEMLERINDE BANKA ILE MUTERI ARASINDA FINANSMAN ORTAKLII KURULUR. FINANSMAN ORTAKLII, MUTERININ BELIRLI BIR FAALIYETINDEN VEYA TUM FAALIYETLERINDEN DOACAK KÂR VE ZARARA KATILMAK UZERE KANUNUN 48 INCI MADDESI HUKUMLERI KAPSAMINDA MUNHASIRAN FINANSMAN SALAMA AMACLI OLARAK KURULUR VE BU MADDE HUKUMLERINE UYGUN DUTUU OLCUDE ORTAKLIKLARI DUZENLEYEN ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE TABIDIR. (6) FINANSMAN ORTAKLII, 13/1/2011 TARIHLI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNDA DUZENLENEN SERMAYE IRKETI EKLINDE VEYA TARAFLAR ARASINDA IMZALANAN SURELI ORTAKLIK SOZLEMESI ILE KURULUR. TARAFLARIN KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI SOZLEMEDE BELIRTILIR. (7) FINANSMAN ORTAKLII SOZLEMELERINDE, SERMAYESINE ITIRAK EDILEN ORTAKLIIN YONETIMI BATA OLMAK UZERE TARAFLARIN HAK VE YUKUMLULUKLERINE YER VERILMESI ZORUNLUDUR. FINANSMAN ORTAKLII PAYLARININ EN FAZLA YEDI YIL ICINDE ELDEN CIKARILMASI ARTTIR. KURUL, IHTIYAC DUYULMASI HALINDE BANKACA KONUYA ILIKIN TEVSIK EDICI BELGELERLE KURUMA BAVURULMASI HALINDE YEDI YILLIK SUREYI UZATABILIR. (8) BIRINCI FIKRADA SAYILAN YONTEMLERE DAYALI FINANSMANLAR ICIN MUTERILER ILE IMZALANACAK SOZLEMELERIN YEKNESAK BIR EKILDE UYGULANMASINI VE KATILIM BANKACILII MESLEK ILKE VE STANDARTLARINA UYUMUNU TEMINEN, KURULUN UYGUN GORUU ALINMAK SURETIYLE TURKIYE KATILIM BANKALARI BIRLII TARAFINDAN TIP SOZLEMELER HAZIRLANIR. (9) BIRINCI FIKRADA BELIRTILEN HER BIR FINANSMAN YONTEMINE ILIKIN STANDARTLAR, KURULUN UYGUN GORUU ALINMAK SURETIYLE TURKIYE KATILIM BANKALARI BIRLII TARAFINDAN BELIRLENIR. (10) KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI, BU MADDE HUKUMLERI ILE BU MADDE HUKUMLERINE DAYALI OLARAK YAPILACAK DUZENLEMELERE UYGUN OLMAK VE MUNHASIRAN FAIZSIZ YONTEMLERLE SALAMI OLDUKLARI KAYNAKLARLA SINIRLI OLMAK UZERE, MUTERILERINE BIRINCI FIKRADA SAYILAN YONTEMLERE DAYALI OLARAK FINANSMAN SALAYABILIR. MADDE 4- BU YONETMELIK YAYIMI TARIHINDE YURURLUE GIRER. MADDE 5- BU YONETMELIK HUKUMLERINI BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAKANI YURUTUR. HTTPS://WWW.BDDK.ORG.TR/CONTENTBDDK/DOKUMAN/MEVZUAT_0861.PDF