• 11 Şubat 2019 19:50:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739195 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68A98CF20168DD66B05F4867 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-06-01 2018-11-30 2017-06-01 2017-11-30 2018-09-01 2018-11-30 2017-09-01 2017-11-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 187082189 77048481 86816412 51162731 SATISLARIN MALIYETI -140222734 -136118923 -65973804 -99818971 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 46859455 -59070442 20842608 -48656240 BRUT KAR (ZARAR) 46859455 -59070442 20842608 -48656240 GENEL YONETIM GIDERLERI -11380863 -4344043 -7703784 -2497183 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 51782431 48823849 5149258 39792190 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -50942844 -63383981 -13582751 -53403216 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 36318179 -77974617 31870833 -64764449 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 36318179 -77974617 31870833 -64764449 FINANSMAN GELIRLERI 9321191 6751104 -13297973 3423194 FINANSMAN GIDERLERI -77715993 -78728535 -141241718 -62605849 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -32076623 -149952048 159814578 -123947104 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -32076623 -149952048 159814578 -123947104 DONEM KARI (ZARARI) -32076623 -149952048 159814578 -123947104 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -32076623 -149952048 159814578 -123947104 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -57668 12404 -57668 -8548 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -57668 12404 -57668 -8548 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -57668 12404 -57668 -8548 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -32134291 -149939644 159756910 -123955652 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -32134291 -149939644 159756910 -123955652