• 11 Şubat 2019 18:57:19
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739169 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68A98CF20168DCD400AF3CF1 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 3901907000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 3356338000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 80686000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 4366000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 297570000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 254020000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 43550000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 131101000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 31846000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -2156081000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -1233647000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -317489000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -73734000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -429437000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -101774000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 1745826000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 126792000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 315163000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 99223000 DIGER 215940000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -188371000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 DIGER -188371000 PERSONEL GIDERLERI (-) -450607000 TEMETTU GELIRLERI 177000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 83908000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 7409000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 398665000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -322166000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 621593000 FAALIYET BRUT KÂRI 2127689000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -1054518000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -503110000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 570061000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 570061000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -124701000 CARI VERGI KARSILIGI -127936000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -63646000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 66881000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 445360000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 445360000 GRUBUN KARI (ZARARI) 445360000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)